aktualności :

Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Kościelna 5b, parter
Tel. 33/87-57-840, fax. 33/ 875-78-46

Naczelnik Wydziału – mgr inż. Jarosław Jażwiec

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00 w sprawach związanych z koniecznością uiszczenia opłaty, pozostałe sprawy od 7:30 do 14:45

 

 

Wnioski i formularze

Pełnomocnictwo.doc

 

Prawa jazdy

Wniosek prawo jazdy strona 1.pdf

Wniosek prawo jazdy strona 2.pdf

Zgoda rodzica.odt

Oświadczenie o zagubieniu dokumentu prawa jazdy.odt


Rejestracja pojazdów

Wniosek o rejestrację wyrejestrowanie.odt

Wniosek o czasowe wycofanie z ruchu.doc

Podanie o wymianę, adnotacje, zmianę.doc

Wniosek o nadanie vin i tabliczki znamionowej.odt

Podanie o wtórnik.odt

Podanie o zwrot zatrzymanego dowodu rej. pozwolenia czasowego.odt

Wniosek o dokonanie adnotacji o ustanowieniu wpisu, skreśleniu zastawu rejestrowego.doc

Wniosek o dopisanie, wykreślenie współwłaściciela.doc

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.odt

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu.doc

Oświadczenie.odt

 

 

Transport

Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.doc

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.doc

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.doc

Wniosek o zmianę w licencji/zezwoleniu.doc

Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego.doc

Zawiadomienie - zrzeczenie, zakończenie działalności, śmierci przedsiębiorcy.doc

Wniosek o wydanie zaświadczenia na potrzeby własne.doc

Wniosek o zmianę w zaświadczeniu na potrzeby własne.doc

Wniosek o udzielenie zezwolenia na przewóz osób.doc

Wniosek o zmianę w zezwoleniu na przewóz osób.doc


Stacje kontroli pojazdów


Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.pdf

Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.pdf

 

Ośrodki szkolenia kierowców

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców .pdf

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów wykładowców 2016.pdf


Kasa Starostwa

Uwaga

Kasa Powiatowa mieści się przy ul. Kościelnej 5b.

Godziny otwarcia:

- poniedziałek w godzinach 7:30 – 16:00

- wtorek – piątek w godzinach 7:30 – 14:00

 


Jesteś tutaj:   Strona główna Wnioski i formularze
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008