aktualności :

Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Kościelna 5b, parter
Tel. 33/87-57-840, fax. 33/ 875-78-46

Naczelnik Wydziału – mgr inż. Jarosław Jażwiec

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00 w sprawach związanych z koniecznością uiszczenia opłaty, pozostałe sprawy od 7:30 do 14:45

 

 

Wnioski i formularze

Pełnomocnictwo.doc

 

Prawa jazdy

Wniosek prawo jazdy strona 1.pdf

Wniosek prawo jazdy strona 2.pdf

Zgoda rodzica.odt

Oświadczenie o zagubieniu dokumentu prawa jazdy.odt


Rejestracja pojazdów

wk-1-Wniosek o rejestrację /wyrejestrowanie.odt

wk-2 Podanie o wymian dowodu rejestracyjnego adnotacje.odt

wk-3 Wniosek o dopisanie współmałżonka.odt

wk-4 Wniosek o nadanie vin i tabliczki znamionowej.odt

wk-5 Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane w dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu.odt

wk-6 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu.odt

wk-7 Podanie o zwrot zatrzymanego dowodu rej. pozwolenia czasowego.odt

wk-8 Podanie o wtórnik.odt

wk-9 Wniosek o czasowe wycofanie.odt

wk-10 Wniosek o dokonanie adnotacji o ustanowieniu wpisu skreśleniu zastawu rejestrowego.odt

wk-11 Wniosek o dopisanie wykreślenie współwaściciela.odt

 

 

Transport


1. Wniosek o wydanie zaświadczenie na potrzeby własne.odt

2. Wniosek o zmianę zaświadczenia na potrzeby własne.odt

3. Wniosek o udzielenie licencji- sam. osobowy lub pojazdem  7-9.odt

4. Wniosek o udzielenie licencji pośrednictwo przy przewozie rzeczy.odt

5. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.odt

6. Wniosek o zmianę w  licencji lub zezwoleniu.odt

7. Zawiadomienie o zawieszenie.odt

8. Zawiadomienie o zakończeniu działalności.odt

9. Podanie o wydanie zaświadczenie art. 7 WE 1071.odtStacje kontroli pojazdów


Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.pdf

Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów.pdf

 

Ośrodki szkolenia kierowców

Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców .pdf

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów wykładowców 2016.pdf


Kasa Starostwa

Uwaga

Kasa Powiatowa mieści się przy ul. Kościelnej 5b.

Godziny otwarcia:

- poniedziałek w godzinach 7:30 – 16:00

- wtorek – piątek w godzinach 7:30 – 14:00

 


Jesteś tutaj:   Strona główna Wnioski i formularze
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008