aktualności :
Wydział Edukacji i Zdrowia Kategoria: Organizacje pozarządowe

Lp./Nr. Ewid.

Nazwa

Siedziba

Uwagi

1/1

Ochotnicza Straż Pożarna

Bystra Podhalańska

34-789

2/2

Ochotnicza Straż Pożarna

Jordanów

34-240

Wykreślenie
z rejestru, Postanowienie
z dnia 16.06.97 Nowy Sącz

3/3

Ochotnicza Straż Pożarna

Łętownia

34-488

4/4

Ochotnicza Straż Pożarna

Naprawa – Dom Strażaka

34-240

Jordanów

5/5

Ochotnicza Straż Pożarna

Osielec

34-234

6/6

Ochotnicza Straż Pożarna

Sidzina – Dom Strażaka

34-787

7/7

Ochotnicza Straż Pożarna

Toporzysko

34-240

8/8

Ochotnicza Straż Pożarna

Wysoka

34-240

9/9

Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej

Jordanów

34-240

ul. Rynek 1

10/10

Związek Podhalan – Oddział

w Sidzinie

Sidzina

34-787

 

11/11

Beskidzki Klub Sportowy Skorpion

w Jordanowie

Jordanów

34-240

Toporzysko 439

Wykreślono

z mocy prawa

z dnia 01.01.2016r.

12/12

Klub Sportowy „Bór”

w Toporzysku

34-785

Toporzysko 454

13/13

Ludowy Klub Sportowy „Jordan”

w Jordanowie

Jordanów

34-240

ul. Rynek 1

14/14

Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej

Sucha Beskidzka 34-200

Rynek 15

15/15

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Makowskiej

Maków Podhalański

34-220

ul. Kościelna 5

Wykreślono

z mocy prawa

z dnia 01.01.2016r.

16/16

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Babiogórskiej

Zawoja

34-222

Szkoła Podstawowa 8

Wykreślono

z mocy prawa

z dnia 01.01.2016r.

17/17

Społeczne Towarzystwo Edukacyjne

Sucha Beskidzka 34-200

ul. Mickiewicza 9

Wykreślono

z mocy prawa

z dnia 01.01.2016r.

18/18

PTTK O/”Ziemia Babiogórska”

Sucha Beskidzka 34-200

ul. Mickiewicza 38

19/19

Ochotnicza Straż Pożarna

Marcówka 122

Zembrzyce 34-210

20/20

Ochotnicza Straż Pożarna

Śleszowice

34-210

Zembrzyce

21/21

Ochotnicza Straż Pożarna

Tarnawa Dolna

34-210

Zembrzyce

22/22

Ochotnicza Straż Pożarna

Zembrzyce 609

34-210

23/23

Ochotnicza Straż Pożarna

Skawica – Centrum

34-221

24/24

Ochotnicza Straż Pożarna

Skawica Sucha Góra

34-221

25/25

Ochotnicza Straż Pożarna

Zawoja Centrum

34-222

26/26

Ochotnicza Straż Pożarna

Zawoja Dolna

34-222

27/27

Ochotnicza Straż Pożarna

Zawoja Górna

34-222

28/28

Ochotnicza Straż Pożarna

Zawoja Przysłop

34-222

29/29

Ochotnicza Straż Pożarna

Zawoja Wełcza

34-222

30/30

Ochotnicza Straż Pożarna

Sucha Beskidzka

Błądzonka

31/31

Ochotnicza Straż Pożarna

Sucha Beskidzka Miasto

34-200

Rynek 16

32/32

Ochotnicza Straż Pożarna

Białka

34-220

33/33

Ochotnicza Straż Pożarna

Grzechynia

34-220

34/34

Ochotnicza Straż Pożarna

Juszczyn

34-231

35/35

Ochotnicza Straż Pożarna

Juszczyn Polany

34-231

36/36

Ochotnicza Straż Pożarna

Kojszówka

34-231

37/37

Ochotnicza Straż Pożarna

Maków Podhalański Centrum

34-220

38/38

Ochotnicza Straż Pożarna

Maków Podhalański - Dolny

39/39

Ochotnicza Straż Pożarna

Wieprzec

34-231

40/40

Ochotnicza Straż Pożarna

Żarnówka

34-220

41/41

Ochotnicza Straż Pożarna

Baczyn

34-211

42/42

Ochotnicza Straż Pożarna

Budzów

34-211

43/43

Ochotnicza Straż Pożarna

Bieńkówka

34-212

44/44

Ochotnicza Straż Pożarna

Jachówka

34-211

45/45

Ochotnicza Straż Pożarna

Zachełmna

34-211

46/46

Ochotnicza Straż Pożarna

Hucisko

34-233

47/47

Ochotnicza Straż Pożarna

Krzeszów

34-206

48/48

Ochotnicza Straż Pożarna

Kuków

34-232

49/49

Ochotnicza Straż Pożarna

Kurów

34-233

50/50

Ochotnicza Straż Pożarna

Lachowice

34-232

51/51

Ochotnicza Straż Pożarna

Stryszawa

34-205

52/52

Ochotnicza Straż Pożarna

Targoszów

34-206

53/53

Ochotnicza Straż Pożarna

Zakłady Przemysłu Drzewnego Zawoja

Likwidacja

Postępowanie Sądu

54/54

Ochotnicza Straż Pożarna

Spółdzielnia Pracy „Podhalanka” Maków Podhalański

55/55

Ochotnicza Straż Pożarna

Spółdzielnia Pracy „Spólnota” Białka

Likwidacja

Postępowanie Sądu

56/56

Towarzystwo Pomocy Postpenitencjarnej

Sucha Beskidzka

34-200

ul. Mickiewicza 11

57/57

Stowarzyszenie Przyjaciół Odbudowy Katolickich Kościołów na Ukrainie

Maków Podhalański

34-220

ul. 3-go Maja 34

58/58

Babiogórskie Towarzystwo Regionalne

Maków Podhalański

34-220

ul. Wolności 35

59/59

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”

Maków Podhalański

34-220

ul. Kościelna 14

60/60

Beskidzkie Stowarzyszenie Kombatantów i Osób Represjonowanych

Maków Podhalański

34-220

ul. Mickiewicza 6

Likwidacja

Postępowanie Sądu

61/61

Suskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Feniks”

Sucha Beskidzka

ul. Handlowa 1

62/62

Stowarzyszenie Osób Prowadzących Działalność Handlową i Usługową

Jachówka 233

34-211

Budzów

63/63

Stowarzyszenie Akademia Europejska w Beskidach

Sucha Beskidzka

34-200

ul. Spółdzielców 1

64/64

Towarzystwo Edukacji Informatycznej

Sucha Beskidzka

ul. Z. Karaś 11

Wykreślono

z mocy prawa

z dnia 01.01.2016r.

65/65

Babiogórskie Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe

Zawoja 149 a

34-222

66/66

Towarzystwo Miłośników Muzyki

Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 20

Brak KRS Wykreślono

z mocy prawa

z dnia 01.01.2016r.

67/67

Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec

Stryszawa 585

34-205

Likwidacja

Postępowanie Sądu

68/68

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

Sucha Beskidzka

34-200

ul. Mickiewicza 19

69/69

Gminny Klub Sportowy w Osielcu

Osielec 500

34-234

70/70

Klub Sportowy „Watra”

Zawoja 1638

34-222

71/71

Ludowy Klub Sportowy „Garbarz”

Zembrzyce

34-210

72/72

Ludowy Klub Sportowy „Huragan”

Skawica 15

34-221

73/73

Ludowy Klub Sportowy „Technik”

Sucha Beskidzka

Ul. Spółdzielców 1

74/74

Miejsko Kolejowy Klub Sportowy „Babia Góra”

Sucha Beskidzka

34-200

Ul. Mickiewicza

Zmiana nazwy: Miejski Klub Sportowy „Babia Góra”

75/75

Miejski Klub Sportowy „Halniak”

Maków Podhalański

34-220

ul. Sportowa 2

76/76

Ludowy Klub Sportowy „Naroże”

Juszczyn

34-231

77/77

Beskidzki Klub Karate „Seitedo”

Sucha Beskidzka

Oś. Na Stawach 6/24

78/78

Związek Górali Babiogórskich

Zawoja 1634

34-222

79/79

Stowarzyszenie Producentów, Handlowców i Usługowców

Białka 286

34-220

80/80

Małopolskie Stowarzyszenie Promocji i Agroturystyki

Sucha Beskidzka

34-200

ul. Rynek 10

81/81

Klub Sportowy „UNIA”

Naprawa 477

34-785

 

82/82

Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe”

Sucha Beskidzka

34-200

ul. 29 Stycznia 2

83/83

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Grzechyni

Grzechynia 189

34-220

84/84

Ludowy Klub Sportowy

w Bieńkówce

Bieńkówka

34-212

85/85

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Las”

Wysoka 59

34-785 Jordanów

86/86

Stowarzyszenie Na Rzecz zrównoważonego Rozwoju „Przysłop”

Zawoja 886

Szkoła Podstawowa nr 4

34-222

87/87

Łucznicze Towarzystwo Sportowe „Zamek Suski”

Sucha Beskidzka

Ul. Zamkowa 1

88/88

Wiejski Klub Sportowy „Grom”

Grzechynia 209

34-220

 

89/89

Stowarzyszenie Kultury i Sztuki – Klub Stara Zbrojownia

Sucha Beskidzka

ul. Zamkowa 1

Wykreślenie

z ewidencji stowarzyszeń

z dniem 07.01.2004r.

90/90

Harcerski Klub Sportowy

Sucha Beskidzka

ul. płk. T. Semika

91/91

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży „Janosik”

Naprawa 381

34-785 Jordanów

92/92

Jordanowskie Stowarzyszenie Twórców „Pasja”

Jordanów

34-785

ul. Mickiewicza 52

 

93/93

Stowarzyszenie Trzeźwości „Dom”

Jordanów

34-785

ul. Kopernika 13

94/94

Ludowy Klub Sportowy „Strzelec”

Budzów 532

34-211

95/95

Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica”

Marcówka 134

34-210 Zembrzyce

96/96

Stowarzyszenie Powiatowe Forum Przedsiębiorcy

Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 19/2

97/97

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacji

Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 87

Wykreślony z KRS

Postępowanie Sądowe 17.05.2010r.

98/98

Stowarzyszenie Tradycja i Natura

Bystra Sidzina 373

34-235

99/99

Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych „Karakorum"

Jordanów

34-240

Oś. Wrzosy 2/3

100/100

Stowarzyszenie Collegium Iuvenum

Sucha Beskidzka

34-200

ul. Sumerówka 2

101/101

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Mikroregionu „Magurka”

Stryszawa 667/1

34-205

102/102

Stowarzyszenie Klub Zjednoczonej Europy

Sucha Beskidzka

34-200

ul. Spółdzielców 1

 

103/103

Stowarzyszenie Muzycznego „Śleszowice”

Śleszowice 45

 

104/104

Orkiestra Dęta „Sygnał”

Budzów

34-211

105/105

Jordanowskie koło Kultury Ludowej

Jordanów 34-240

ul. 3 Maja 2

106/106

Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze

Sucha Beskidzka

ul. Kościelna 5b

107/107

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „Źródło”

Jordanów

34-240

ul. Rynek 2

108/108

Babiogórskie Stowarzyszenie „Zielona Linia”

Stryszawa 263

34-205

 

109/109

Stowarzyszenie „Wielka Polana”

Sidzina 131

34-236

110/110

Stowarzyszenie

„Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju

Sucha Beskidzka

ul. Mickiewicza 41

111/111

Wiejski Klub Sportowy „Tempo”

Maków Podhalański

34-220

Białka 464

 

112/112

Zawoja Lokalna Organizacja Turystyczna

Zawoja

34-223

113/113

Stowarzyszenie

Kulturalne „Chór Bel Canto”

Jordanów

ul. Kolejowa 9

114/114

MOTOCROSS TEAM RAPACZ KLUB – MTR - OSIELEC

Osielec

34-200

115/115

Radość w Suchej Beskidzkiej

Sucha Beskidzka

ul. Handlowa 2

116/116

Ludowy Klub Sportowy „Tarnawianka”

Zembrzyce 272

34-210

117/117

Babiogórskie Stowarzyszenie Twórcy Kultury

Maków Podhalański

ul. 3 Maja 37

Likwidacja

Postępowanie Sądu

118/118

Stowarzyszenie „Dla Natury 2000”

Sucha Beskidzka

119/119

Stowarzyszenie Szpitali Powiatowych Województwa Małopolskiego

Sucha Beskidzka

Zmiana nazwy: Stowarzyszenie Szpitali Małopolski

120/120

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Żaczki spod Babiej Góry”

Zawoja

121/121

Nowy Juszczyn

122/122

Inicjatywa Społeczna

Sidzina

123/123

Orkiestra Dęta „Rytm”

Zembrzyce

124/124

Stowarzyszenie Erudio

Osielec

Łętownia 707

125/125

Stowarzyszenie Pszczelarzy „Jodła”

Sucha Beskidzka

126/126

Stowarzyszenie „Prowincja w Europie”

Sucha Beskidzka

127/127

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Kapłanom i osobom niepełnosprawnym „Barka”

Budzów

Likwidacja

Postanowienie Sądu

128/128

Koło Gospodyń Wiejskich „Marcowianki”

129/129

Stowarzyszenie „Nasza Skawica”

 

130/130

Zembrzyckie Koło Gospodyń "Mioduszyna”

Zembrzyce

131/131

Koło Gospodyń

Białka

132/132

Suskie Stowarzyszenie  Kobiet „Samopomoc”

Sucha Beskidzka

133/133

Stowarzyszenie Gospodyń Sidzianki

Sidzina

134/134

Zawojskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

Zawoja 3000

135/135

Stowarzyszenie Kultart

Zawoja

136/136

Stowarzyszenie Chór Kameralny „VOX ALTISONA”

137/137

Stowarzyszenie Pomocy Szkole Podstawowej w Jordanowie „Nasza Szkoła”

Jordanów

138/138

Bractwo Zbójników Spod Babiej Góry

Marcówka

139/139

Chrześcijańskie Stowarzyszenie „Wyobraźnia Miłosierdzia”

Budzów

140/140

Stowarzyszenie ZINTEGROWANI- NIEPOKONANI

Sucha Beskidzka

141/141

Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury „SZANSA”

Maków Podhalański

142/142

Stowarzyszenie Ogródków Działkowych Jasień

Sucha Beskidzka

143/143

Stowarzyszenie Wspierania Mieszkańców DPS w Makowie P. „Przystań”

Maków Podhalański

144/144

Stowarzyszenie Absolwentów, Nauczycieli i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Jordanowie „Dla Naszej Szkoły”

Jordanów

145/145

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Trzeźwości i Leczenia Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „Lepsze Jutro”

 

146/146

Stowarzyszenie „Suscy Seniorzy”

Sucha Beskidzka

147/147

Stowarzyszenie Moto-Łaje Motocykliści Dzieciom

Sucha Beskidzka

148/148

Babiogórskie Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów w Zawoi

Zawoja

149/149

Stowarzyszenie Pralnia Kultury

Jordanów

150/150

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Siedlisko - Stryszawa Górna”

Stryszawa 73. a

151/151

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Makowskiej

Maków Podhalański

152/152

Stowarzyszenie Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Malikowski Groń”

Grzechynia 314

153/153

Stowarzyszenie Ogrodowe „Jasień”

Sucha Beskidzka

154/154

Stowarzyszenie: Koło Gospodyń Wiejskich Niezłe Zioła

Toporzysko

155/155

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Makowie Podhalańskim

Maków Podhalański

156/156

Stowarzyszenie Między narodowych Inicjatyw kulturalnych ekonomicznych i Oświatowych

Zawoja

157/157

Stowarzyszenie Inicjatyw Babiogórskich

Zawoja

Likwidacja

Postanowienie Sądu

158/158

Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego w Suchej Beskidzkiej

Sucha Beskidzka

159/159

Stowarzyszenie „Nasza Skawica”

Skawica

 

160/160

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionów w Suchej Beskidzkiej

Sucha Beskidzka

APURE

161/161

Stowarzyszenie „Sportowe Nadzieje Młody Jordan”

Jordanów

162/162

Stowarzyszenie Strzelecki Pododdział Obrony Narodowej Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka

163/163

Stowarzyszenie Rodzin Nadzieja w Juszczynie

Juszczyn

164/164

Stowarzyszenie Nasza Wieś Śleszowice

Śleszowice

165/165

Stowarzyszenie Centrum Aktywności i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej

Sucha Beskidzka

166/166

Polskie Towarzystwo Podkuwacze w Toporzysku

Toporzysko

167/167

Stowarzyszenie Przyjaciół Miast Partnerskich

Sucha Beskidzka

168/168

Stowarzyszenie Inicjatywa Beskidzka

Sucha Beskidzka

169/169

Stowarzyszenie „Kawaleria”

Toporzysko

170/170

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej Inspiracja

Jordanów

171/171

Stowarzyszenie Śleboda

Osielec

172/172

Stowarzyszenie Lions Club Wysoka

Wysoka

173/173

Stowarzyszenie Szansa dla Edukacji

Jordanów

174/174

Jednostka Strzelecka 3031 Sucha Beskidzka im. I Brygady Górskiej Korpusu obrony pogranicza

Białka

175/175

Klub Orlika „WILKI”

Zmiana nazwy: Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi

Zawoja

 

176/176

Ochotnicza Straż Pożarna w Palczy

Palcza

177/177

Stowarzyszenie Miłośników Regionu Suskiego – SKARBIEC SUSKI

Sucha Beskidzka

178/178

Kółko Rolnicze w Kurowie

Kurów

Wpisane po uzupełnieniu dokumentów

Likwidacja

179/179

Stowarzyszenie LUX NOCTIS

Zawoja

180/180

Stowarzyszenie MOCNI POMOCNI

Lachowice 232 B

181/181

Stowarzyszenie Klub Aktywnych Mam

Zawoja 2075

182/182

Stowarzyszenie „POLISH FOOTBALL TALENT”

Budzów 35

Budzów 34-211

183/183

 

Stowarzyszenie Skowronkowy Jarzmin

34-222 Zawoja 2075

`

 

184/184

Uczniowski Klub Sportowy „Jasień”

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Płk. Semika 3

Przeniesiono z ewidencji Starosty Suskiego (zarejestrowano w KRS)

 

185/185

Ochotnicza Straż Pożarna w Osielcu Górnym

34-234 Osielec 821

 

 

186/186

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich

34-200 Sucha Beskidzka, ul Mickiewicza 19

187/187

Stowarzyszenie Wiejskie Klub Sportowy „Tempo”

Białka 558

188/188

Stowarzyszenie Narodu Cygańskiego ART LOVARA

Sucha Beskidzka       ul. Zasypnica 27

 

189/189

Klub Sportowy SPORTUP

34-200S Sucha Beskidzka, ul. Nad Stawami 14B

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

190/190

Stowarzyszenie KRUCAFUX CYRCHEL TEAM

34-210 Tarnawa Dolna 189 e-mail:: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

191/191

Ochotnicza Grupa Ratownicza w Rabce - Zdroju

34-240 Wysoka 244

zmiana siedziby – powiat suski

192/192

 

Związek Podhalan w Polsce Oddział w Jordanowie

Jordanów

 

193/193

Stowarzyszenie Babiogórska Orkiestra Dęta z siedzibą w Zawoi

34-222 Zawoja 1307

 

194/194

Uczniowski Klub Sportowy „Zawojak”

34-222 Zawoja 2075

Przeniesiono z ewidencji Starosty

195/195

 

Stowarzyszenie MELOARTE

34-200 Sucha Beskidzka,
ul. Błądzonka 34

 

196/196

Suski Klub Lekkoatletyczny

34-200 Sucha Beskidzka, ul. Płk. Tadeusza Semika 2


WYKAZ STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH znajduje się w BIP Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej – współpraca z organizacjami pozarządowymi -  ewidencja stowarzyszeń zwykłych.

Jesteś tutaj:   Strona główna Wykaz stowarzyszeń
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008