aktualności :
Wydział Edukacji i Zdrowia Kategoria: Organizacje pozarządowe

WYKAZ STOWARZYSZEŃ

 

Lp.

Nazwa

Siedziba

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej Podhalańskiej

34 – 235 Bystra 373

2.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łętowni

34 – 242 Łętownia 343

3.

Ochotnicza Straż Pożarna w Naprawie

34 – 240 Jordanów,
Naprawa

4.

Ochotnicza Straż pożarna w Osielcu

34 – 234 Osielec

5.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sidzinie

34 – 787 Sidzina

6.

Ochotnicza Straż Pożarna w Toporzysku

34 – 240 Jordanów

7.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej

34 – 240 Jordanów,
Wysoka

8.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Jordanowskiej

34 – 240 Jordanów,
ul. Rynek 1

9.

Związek Podhalan, Oddział w Sidzinie

34 – 787 Sidzina 600

10.

Beskidzki Klub Sportowy „Skorpion”
w Jordanowie

34 – 240 Jordanów,
Toporzysko 439

11.

Klub Sportowy „Bór” w Toporzysku

34 – 240 Jordanów,
Toporzysko 454

12.

Ludowy Klub Sportowy „Jordan”

34 – 240 Jordanów,
ul. Rynek 1

13.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Zamkowa 1

14.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Makowskiej

34 – 220 Maków Podhalański,
ul. Kościuszki 5

15.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Babiogórskiej

34 – 222 Zawoja 574

16.

Społeczne Towarzystwo Edukacyjne
w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 9

17.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

Oddział PTTK „Ziemi Babiogórskiej”
im. prof. dr Walerego Goetla

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 38

18.

Ochotnicza Straż Pożarna w Marcówce

34 – 210 Zembrzyce,
Marcówka 156

19.

Ochotnicza Straż Pożarna w Śleszowicach

34 – 210 Zembrzyce,
Śleszowice 45

20.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawie Dolnej

34 – 210 Zembrzyce,
Tarnawa Dolna 190

21.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zembrzycach

34 – 210 Zembrzyce 511

22.

Ochotnicza Straż Pożarna w Skawicy

34 – 221 Skawica Centrum

23.

Ochotnicza Straż Pożarna w Skawicy Suchej Górze

34 – 221 Skawica Sucha Góra

24.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawoi - Centrum

34 – 222 Zawoja Centrum

25.

Ochotnicza Straż pożarna w Zawoi Dolnej

34 – 222 Zawoja Dolna

26.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawoi Górnej

34 – 222 Zawoja Górna

27.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawoi - Przysłop

34 – 222 Zawoja Przysłop

28.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawoi Wełcza

34 – 222 Zawoja Wełcza

29.

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Błądzonka 98

30.

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,

ul. Rynek 16

31,.

Ochotnicza Straż Pożarna w Białce

34 – 220 Maków Podhalański,
Białka

32.

Ochotnicza Straż Pożarna w Grzechyni

34 – 220 Maków Podhalański, Grzechynia

33.

Ochotnicza Straż Pożarna w Juszczynie

34 – 231 Juszczyn

34.

Ochotnicza Straż Pożarna w Juszczynie - Polany

34 – 231 Juszczyn Polany

35.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kojszówce

34 – 231 Juszczyn,
Kojszówka 7

36.

Ochotnicza Straż Pożarna w Makowie Podhalańskim

34 – 220 Maków Podhalański,
ul. Kościuszki 2

37.

Ochotnicza Straż Pożarna Maków Podhalański - Dolny

34 – 220 Maków Podhalański – Dolny, ul.. Wolności

38.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wieprzcu

34 – 231 Juszczyn,
Wieprzec

39.

Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnówce

34 – 220 Maków Podhalański, Żarnówka

40

Ochotnicza Straż Pożarna w Baczynie

34 – 211 Budzów,
Baczyn 160

41.

Ochotnicza Straż Pożarna w Budzowie

34 – 211 Budzów 452

42.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńkówce

34 – 212 Bieńkówka 523

43.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jachówce

34 – 211 Budzów,
Jachówka 232

44.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zachełmnej

34 – 211 Budzów,
Zachełmna

45.

Ochotnicza Straż Pożarna w Hucisku

34 – 233 Hucisko 108

46.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowie

34 – 206 Krzeszów 82B

47.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kukowie

34 – 232 Lachowice,
Kuków 151

48.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurowie

34 – 233 Hucisko,
Kurów 192

49.

Ochotnicza Straż Pożarna w Lachowicach

34 – 232 Lachowice195

50.

Ochotnicza Straż Pożarna w Stryszawie

34 – 205 Stryszawa 393 A

51.

Ochotnicza Straż Pożarna w Targoszowie

34 – 206 Krzeszów,
Targoszów

52.

Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna
przy „MAKPOL” Sp. z o.o. w Zawoi

34 – 222 Zawoja

53.

Ochotnicza Straż Pożarna Spółdzielnia Pracy „Podhalanka”

34 – 220 Maków Podhalański

54.

Ochotnicza Straż Pożarna w DPS „Spólnota”

34 – 220 Maków Podhalański,
Białka

55.

Towarzystwo Pomocy Postpenitencjarnej
w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 11

56.

Stowarzyszenie Przyjaciół Odbudowy Katolickich Kościołów na Ukrainie

34 – 220 Maków Podhalański,
ul. Źródlana 33

57.

Babiogórskie Towarzystwo Regionalne
w Makowie Podhalańskim

34 – 220 Maków Podhalański,
ul. Wolności 35

58.

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”
przy Parafii P.W. „Przemienienia Pańskiego”

34 – 220 Maków Podhalański,
ul. Kościelna 14

59.

Beskidzkie Stowarzyszenie Kombatantów
i Osób Represjonowanych”

34 – 220 Maków Podhalański,
ul. Mieszka I 1

60.

Suskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów „FENIKS” w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Handlowa 1

61.

Stowarzyszenie Osób Prowadzących Działalność Handlową i Usługową
w Gminie Budzów

34 – 211 Budzów,
Jachówka 233

62.

Stowarzyszenie „Akademia Europejska
w Beskidach”

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Spółdzielców 1

63.

Towarzystwo Edukacji Informatycznej
w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,

ul. Zofii Karaś 11

64.

Babiogórskie Towarzystwo Kulturalno – Oświatowe w Zawoi

34 – 222 Zawoja 149a

65.

Towarzystwo Miłośników Muzyki

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 20

66.

Towarzystwo Przyjaciół Kunegundy Siwiec

34 – 205 Stryszawa 585 - Siwcówka

67.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Suchej Beskidzkiej

34- 200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 19

68.

Gminny Klub Sportowy „Świt” w Osielcu

Wiejski Dom Kultury w Osielcu

34 – 785 Osielec

69.

Ludowy Klub Sportowy „WATRA”
w Zawoi

34 – 222 Zawoja Centrum

70.

Ludowy Klub Sportowy „Garbarz”
w Zembrzycach

34 – 210 Zembrzyce 584

71.

Ludowy Klub Sportowy „Huragan” Skawica

34 – 221 Skawica 278

72.

Ludowy Klub Sportowy „Technik”
w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Spółdzielców 1

73.

Miejsko – Kolejowy Klub Sportowy „Babia Góra” Sucha Beskidzka

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza – Stadion Sportowy

74.

Miejski Klub Sportowy „HALNIAK” Maków Podhalański

34 – 220 Maków Podhalański,
ul. Sportowa 2

75.

Ludowy Klub Sportowy „NAROŻE”
w Juszczynie

34 – 231 Juszczyn

76.

Beskidzki Klub karate „SEITEDO”

34 – 200 Sucha beskidzka,
os. Na Stawach 6/24

77.

Związek Górali Babiogórskich w Zawoi

34 – 222 Zawoja 1634

78.

Stowarzyszenie Producentów, Handlowców i Usługodawców w Białce

34 – 220 Maków Podhalański,
Białka

79.

Małopolskie Stowarzyszenie Promocji
i Agroturystyki w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,

ul. Kościelna 5B

80.

Klub Sportowy „Napravia” w Naprawie

34 – 240 Jordanów,
Naprawa 477

81.

Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. 29 stycznia 2

82.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Grzechyni w Grzechyni

34 – 220 Maków Podhalański, Grzechynia 189

83.

Ludowy Klub Sportowy w Bieńkówce

34 – 212 Bieńkówka,

Dom Wiejski

84.

Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne „LAS” w Wysokiej

34 – 240 Jordanów,
Wysoka 59

85.

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju „Przysłop”
w Zawoi

34 – 222 Zawoja 886

86.

Łucznicze Towarzystwo Sportowe „Zamek Suski” w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Zamkowa 1

87.

Wiejski Klub Sportowy „GROM”
w Grzechyni

34 – 220 Maków Podhalański,
Grzechynia 209

88.

Harcerski Klub Sportowy w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Piłsudskiego 23

89.

Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży „JANOSIK” w Naprawie

34 – 240 Jordanów,
Naprawa 381

90.

Jordanowskie Stowarzyszenie Twórców „PASJA” w Jordanowie

34 – 240 Jordanów,
ul. Mickiewicza 52

91.

Stowarzyszenie Trzeźwości „DOM”

34 – 240 Jordanów,
ul. Banacha 1

92.

Kudowy Klub Sportowy „Strzelec”
w Budzowie

34 – 211 Budzów 532

93.

Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica”
w Marcówce

34 – 210 Zembrzyce,
Marcówka 134

94.

Stowarzyszenie „Powiatowe Forum Przedsiębiorcy” Sucha Beskidzka

34 – 200 Sucha Beskidzka,

ul. Mickiewicza 19

95.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych z siedzibą w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 87

96.

Stowarzyszenie „Tradycja
i Natura” w Bystrej - Sidzinie

34 – 235 Bystra 373

97.

Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych „KARAKORUM”

34 – 240 Jordanów,
os. Wrzosy 5/36

98.

Stowarzyszenie Collegium Iuvenum

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Sumerówka 2

99.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Mikroregionu „MAGURKA”
w Stryszawie

34 – 205 Stryszawa – Leśna Polana 667

100.

Stowarzyszenie „Klub Zjednoczonej Europy” w Suchej Beskidzkiej

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Spółdzielców 1

101.

Stowarzyszenie Muzyczne „Śleszowice”

34 – 210 Zembrzyce,
Śleszowice 199

102.

Orkiestra Dęta „SYGNAŁ” w Budzowie

34 – 211 Budzów

103.

Jordanowskie Koło Kultury Ludowej

34 – 240 Jordanów,
ul. 3-go Maja

104.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze”

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Kościelna 5B

105.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „Źródło”

34 – 240 Jordanów,
ul. Rynek 2

106.

Babiogórskie Stowarzyszenie „Zielona Linia”

34 – 205 Stryszawa 263

107.

Stowarzyszenie „Wielka Polana”

34 – 236 Sidzina 131

108.

Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości” Sucha Beskidzka

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 41

109.

Wiejski Klub Sportowy „TEMPO” Białka

34 – 220 Maków Podhalański,
Białka 558

110.

Zawoja Lokalna organizacja Turystyczna

34 – 222 Zawoja 1819

111.

Stowarzyszenie Kulturalne „Chór Bel Canto”

34 – 240 Jordanów,
ul. Kolejowa 9

112.

Stowarzyszenie Motocross Team Rapacz Klub-MTR-Osielec

34 – 234 Osielec 396

113.

Stowarzyszenie „RADOŚĆ”

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Handlowa 2

114.

Ludowy Klub Sportowy „Tarnawianka”

34 – 210 Zembrzyce,
Tarnawa Dolna 272

115.

Babiogórskie Stowarzyszenie Twórców Kultury

34 – 220 Maków Podhalański,
ul. 3-go Maja 37

116.

Stowarzyszenie „Dla Natury 2000”

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Kościelna 5B

117.

Stowarzyszenie Szpitali Powiatowych Województwa Małopolskiego

34 – 200 Sucha Beskidzka,
ul. Szpitalna 22

118.

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży „Żaczki spod Babiej Góry”

34 – 222 Zawoja,
Zawoja Barańcowa 1773

119.

Stowarzyszenie „Nowy Juszczyn”

34 – 231 Juszczyn 452

120.

Stowarzyszenie „Inicjatywa Społeczna”
w Sidzinie

34 – 236 Sidzina 839

121.

Orkiestra Dęta „RYTM” w Zembrzycach

34 – 210 Zembrzyce 584

122.

„ERUDIO” w Osielcu

34 – 234 Osielec 440

123.

Stowarzyszenie Pszczelarzy „JODŁA”

34 – 200 Sucha beskidzka,
ul. Zamkowa 1

124.

Stowarzyszenie „Prowincja w Europie”

34 – 200 Sucha Beskidzka,

ul. Rynek 20

125.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym Kapłanom i Osobom Niepełnosprawnym „BARKA”

30 – 011 Kraków,

ul. Wrocławska 54

Oddział w Budzowie

126.

Stowarzyszenie „Nasza Skawica”

34 – 221 Skawica 84

127.

Stowarzyszenie Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna”

34 – 210 Zembrzyce 541

128.

Stowarzyszenie „Koło Gospodyń
w Białce”

34 – 220 Maków Podhalański,
Białka 356

129.

Suskie Stowarzyszenie Kobiet „SAMOPOMOC” Sucha Beskidzka

34 – 200 Sucha Beskidzka,

ul. Role

130.

Koło Gospodyń Wiejskich „Marcowianki” w Marcówce

34 – 210 Zembrzyce,
Marcówka 120

131.

Stowarzyszenie Gospodyń Sidzinianki
w Sidzinie

34 – 236 Sidzina 123

132.

Zawojskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

34 – 222 Zawoja 1307

133.

KULTART

34 – 223 Zawoja 176

134.

Stowarzyszenie Chór Kameralny
„VOX ALTISONA”

34 – 234 Osielec 500

 

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Wykaz stowarzyszeń
Zobacz również

 

klim

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.