aktualności :
Wydział Edukacji i Zdrowia Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 11 wrzesień 2013 Odsłony: 2731

Zapytanie ofertowe

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej za rok 2013 przez biegłego rewidenta

 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiat suski, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

-        przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania w dwóch etapach i ocena sprawozdania finansowego za 2013 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej oraz przedstawienie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U.2013.330. j.t.) sporządzonego według stanu na dzień 31.12.2013 r. – zgodnie z załączoną specyfikacją.

3. Termin realizacji zamówienia:

-        badanie wstępne do 29.11.2013 r.

-        badanie zasadnicze do 12.05.2014 r.

4. Kryteria wyboru oferty:

Cena = 100%

5. Sposób przygotowania oferty:

zgodnie z opisem w załączonej specyfikacji.

6. Miejsce i termin złożenia ofert:

ofertę należy złożyć do 20.09.2013 roku, do godziny 15.00 - Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, pokój nr 1 – sekretariat wicestarosty.

7. Warunki i termin płatności:

Płatne przelewem na rachunek bankowy zleceniobiorcy w terminie min. 30 dni od wykonania przedmiotu umowy i dostarczenia faktury zleceniodawcy.

Fakturę należy wystawić na :

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej

ul. Szpitalna 22,   34-200 Sucha Beskidzka, NIP: 552-12-74-352

 

 

 

inż. Tadeusz Gancarz

Starosta Suski

 

Załączniki :

- Specyfikacja do zapytania ofertowego

- Załącznik nr 1do specyfikacji: Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 do specyfikacji: Projekt umowy

 

 

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweZapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008