aktualności :
Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 03 luty 2015 Odsłony: 2291

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr K 1685 Pcim- Łętownia- Jordanów ul. Gen Maczka w Jordanowie od km 0+000 do km 0+990.

Wyjaśnienie:

W zapytaniu wskazano pikietaż lokalny ul. Gen. Maczka. Kilometraż odcinka objętego zapytaniem, zgodny z ciągiem drogi nr K1685 Pcim-Łętownnia-Jordanów od km 17+609 do km 18+599 ( ul. Gen. Maczka - odcinek od skrzyżowania z ul. Komunalną do drogi krajowej nr 28 w Jordanowie).

Zapytanie ofertowe w załączeniu:

zapytanie ofertowe ul. gen maczka.pdf

formularz ofertowy ul. gen maczka.odt

Wynik postępowania:

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr K 1685 Pcim-Łętownia-Jordanów -ul. Gen. Maczka w Jordanowie od km 0+000 do km 0+990". (Zapytanie ofertowe z dn. 03.02.2015 r. WIDiR.273.1.4.2015)

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informuje, że w toku weryfikacji ofert na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr K 1685 Pcim-Łętownia-Jordanów -ul. Gen. Maczka w Jordanowie od km 0+000 do km 0+990" ogłoszonego 03.02.2015 r. wybrano ofertę firmy: Biuro Projektowe "KONSTRUKTOR" dr inż. Krzysztof Michalik ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów, Wartość oferty brutto: 36 900,00 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych). W toku postępowania złożono 13 ofert, z czego 6 ofert zostało odrzuconych.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

__________________________________________________________________________________________

Sucha Beskidzka, 05.03.2015 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr K 1685 Pcim-Łętownia-Jordanów -ul. Gen. Maczka w Jordanowie od km 0+000 do km 0+990". (Zapytanie ofertowe z dn. 03.02.2015 r. WIDiR.273.1.4.2015)

W związku z rezygnacją z wykonania przedmiotowego zamówienia firmy: Biuro Projektowe "KONSTRUKTOR" dr inż. Krzysztof Michalik ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informuje, że w toku ponownej weryfikacji ofert na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr K 1685 Pcim-Łętownia-Jordanów -ul. Gen. Maczka w Jordanowie od km 0+000 do km 0+990" ogłoszonego 03.02.2015 r. wybrano ofertę firmy: ar-dom biuro projektowo-usługowe mgr inż. Arkadiusz Żurakowski ul. Mierosławskiego 19 48-200 Prudnik. Wartość oferty brutto: 38 100,00 zł. (słownie: trzydzieści osiem tysiecy sto złotych).

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

_________________________________________________________________________________________

Sucha Beskidzka, dnia 06.03.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr K 1685 Pcim-Łętownia-Jordanów -ul. Gen. Maczka w Jordanowie od km 0+000 do km 0+990". (Zapytanie ofertowe z dn. 03.02.2015 r. WIDiR.273.1.4.2015)

W związku z rezygnacją z wykonania przedmiotowego zamówienia firmy: ar-dom biuro projektowo-usługowe mgr inż. Arkadiusz Żurakowski ul. Mierosławskiego 19 48-200 Prudnik Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informuje, że w toku ponownej weryfikacji ofert na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr K 1685 Pcim-Łętownia-Jordanów -ul. Gen. Maczka w Jordanowie od km 0+000 do km 0+990" ogłoszonego 03.02.2015 r. wybrano ofertę firmy: ABS-Ochrona Środowiska Spółka z o.o. Wartość oferty brutto: 47 232,00 zł. (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote).

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

_____________________________________________________________________________________________

Sucha Beskidzka, dnia 11.03.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr K 1685 Pcim-Łętownia-Jordanów -ul. Gen. Maczka w Jordanowie od km 0+000 do km 0+990". (Zapytanie ofertowe z dn. 03.02.2015 r. WIDiR.273.1.4.2015)

W związku z rezygnacją z wykonania przedmiotowego zamówienia firmy: ABS-Ochrona Środowiska Sp z o.o. ul. Wierzbowa 14 40-169 Katowice, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej uprzejmie informuje, że w toku ponownej weryfikacji ofert na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr K 1685 Pcim-Łętownia-Jordanów -ul. Gen. Maczka w Jordanowie od km 0+000 do km 0+990" ogłoszonego 03.02.2015 r. wybrano ofertę firmy: EKKOM Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków. Wartość oferty brutto: 55 509,90 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięć złotych 90/100).

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweZapytanie ofertowe/ Wyniki na prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008