aktualności :
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 05 styczeń 2017 Odsłony: 574

Wykaz ofert na realizacje zadania publicznego na 2017 rok niespełniających wymogów formalnych

 

Informujemy, że zakończony został nabór w konkursie ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

 

Zgodnie z § 8 pkt. 6 Załącznika nr 1 do uchwały Nr 412.2016 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 06.12.2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności, przedstawiamy wykaz ofert:

  1. I.

nie spełniających części wymogów formalnych, kwalifikujących się do dokonania uzupełnień:

 

1. Oferta na zadanie „Skrzypce głosem duszy – muzyka tradycją regionu”.          – złożona przez Stowarzyszenie Gospodyń „Sidzinianki” w Sidzinie

2. Oferta na zadanie „Harcerski Turniej Sprawnościowy o Puchar Komendanta Hufca” – złożona przez Hufiec ZHP im. A. Kamińskiego z Jordanowa.

3. Oferta na zadanie Popularyzacja i Rozwój Pływania wśród Dzieci i Młodzieży poprzez organizację i uczestnictwo w Rodzinnych Mikołajkowych Zawodach Pływackich – złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „JASIEŃ” z Suchej Beskidzkiej

4. Oferta na zadanie Zadania ratownictwa górskiego – zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach – złożona przez Grupę Regionalną Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka

  1. II.

nie spełniających wymogów formalnych i niekwalifikujących się do dalszych poprawek i uzupełnień:

1. Oferta na zadanie Montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na szlakach turystycznych pieszych na terenie Powiatu Suskiego – złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział „Ziemi Babiogórskiej” im. prof. dr Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

Szczegółowe informacje nt. zaistniałych braków formalnych można uzyskać w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy (Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5b, pokój 201, tel. 33 875 79 40).

Przypominamy, że zgodnie z § 8 pkt. 7 i 9 Załącznika nr 1 do ww. uchwały  oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, jest zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych do dnia 12.01.2017 r., osobiście w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka (decyduje data wpływu na dziennik podawczy). Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej i nie uzyskują rekomendacji do dofinansowania, o czym decyduje ostatecznie Komisja Konkursowa.

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweWykaz ofert na realizacje zadania publicznego na 2017 rok niespełniających wymogów formalnych
Zobacz również

 

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.