aktualności :
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 24 styczeń 2017 Odsłony: 646

UCHWAŁA NR 442.2017

ZARZĄDU POWIATU SUSKIEGO

z dnia 17 stycznia 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego     na 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności


Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1817) oraz § 10 pkt. 1 Załącznika nr 1 do uchwały Nr 412.2016 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności. Zarząd Powiatu Suskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

W ramach konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2017 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, dokonuje się wyboru następujących ofert:

 

1. Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: oferta Stowarzyszenia Gospodyń „Sidzinianki” w Sidzinie: „Skrzypce głosem duszy – muzyka tradycją regionu”; kwota przyznana: 12306,00 zł,

 

2. Na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

a) oferta Hufca ZHP im. A. Kamińskiego z Jordanowa: „Harcerski Turniej Sprawnościowy o Puchar Komendanta Hufca”; kwota przyznana: 4750,00 zł,

b) oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jasień” w Suchej Beskidzkiej: „Popularyzacja i rozwój pływania wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację i uczestnictwo w rodzinnych mikołajowych zawodach pływackich”; kwota przyznana: 5000,00 zł,

 

3. Na zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności: oferta Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Beskidzka: „Zadania ratownictwa górskiego – zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach”; kwota przyznana: 5000,00 zł,

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Suskiemu oraz Wicestaroście.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweRozstrzygnięcie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2017 r.
Zobacz również

 

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.