aktualności :
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 05 styczeń 2018 Odsłony: 7435

Wykaz ofert na realizacje zadania publicznego na 2018 rok niespełniających

wymogów formalnych

Informujemy, że zakończony został nabór w konkursie ofert na zadania publiczne

Powiatu Suskiego na 2018 r. w zakresie kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury

i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki

i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności.

 

 

 

 

 

Zgodnie z § 8 pkt. 6 Załącznika nr 1 do uchwały Nr 699.2017 Zarządu Powiatu Suskiego

z dnia 30.11.2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu

ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2018 r. w zakresie kultury,

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania

i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa

i ochrony ludności, przedstawiamy wykaz ofert:

 

I.

nie spełniających części wymogów formalnych ale kwalifikujących się do dokonania

uzupełnień:

 

1. Oferta na zadanie „Ochrona dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza poprzez wydanie dwóch

publikacji przez Stowarzyszenie Bractwa Zbójników spod Babiej Góry”.

– złożona przez Stowarzyszenie Bractwo Zbójników spod Babiej Góry.

 

II.

nie spełniających wymogów formalnych i niekwalifikujących się do dalszych poprawek

i uzupełnień:

 

1. Oferta na zadanie „Organizacja ogólnopolskich zawodów puchar szlaku Solnego”

– złożona przez Uczniowski Klub Sportowy „ZAWOJAK”

 

Szczegółowe informacje nt. zaistniałych braków formalnych można uzyskać

w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy

(Sucha Beskidzka ul. Kościelna 5b, pokój 201, tel. 33 875 79 40).

Przypominamy, że zgodnie z § 8 pkt. 7 i 9 Załącznika nr 1 do ww. uchwały  oferent,

którego oferta nie spełnia wymogów formalnych ale

kwalifikuje się do dokonania uzupełnień jest zobowiązany do ich uzupełnienia do dnia 12.01.2018 r., osobiście w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy lub pocztą

na adres:

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej,

ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka (decyduje data wpływu na dziennik podawczy).

Oferty nie spełniające wymogów formalnych

nie podlegają ocenie merytorycznej i nie uzyskują rekomendacji do dofinansowania,

o czym decyduje ostatecznie Komisja Konkursowa.

 

Do pobrania: Wykaz ofert niespeniajcych wymogw formalnych.doc

Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweWykaz ofert na realizacje zadania publicznego na 2018 rok niespełniających wymogów formalnych
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008