aktualności :
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 08 sierpień 2018 Odsłony: 1817

Starosta Suski zamierza zlecić sporządzenie wyceny prawa własności nieruchomości położonych w Jordanowie, oznaczonych jako dz. ewid. nr 3945/1 o pow. 0,0494 ha, 3956/1 o pow. 0,0033 ha, 3822/1 o pow. 0,0015 ha, 3944 o pow. 0,0742 ha oraz 3936/1 o pow. 0,2585 ha, w odniesieniu do których toczy się postępowanie znak: WA.6740.1.271.2018.LG o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Odbudowa drogi gminnej nr K440517 007 uszkodzonej na skutek osunięcia ziemni w ramach zadania pod nazwą: Przeniesienie infrastruktury drogowej na długości 295 m w km 0+469, 0+764,21 w zamian za stabilizację osuwiska w rejonie działki 5547/3. Droga gminna klasy L”.

Treść ogłoszenia:

3032.19.2018 zapytanie ofertowe wycena dzialek jordanow.pdf

 

Załącznik:

1. 3032.19.2018 formularz oferty.doc

2. mapy z projektem podzialu.pdf


Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweZapytanie ofertowe - sporządzenie wyceny prawa własności nieruchomości położonych w Jordanowie
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008