aktualności :
Wydział Edukacji i Zdrowia Kategoria: Zapytania ofertowe
Opublikowano: 25 luty 2021 Odsłony: 331

W związku z realizacją projektów  pn. „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR Powiat Suski ogłasza postępowanie na pełnienie funkcji i wykonywanie zadań Lidera szkolnego w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.


Treść zapytania ofertowego z załącznikami:

zapytanie ofertowe.pdf

formularz ofertowey- wersja edytowalna.doc


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf


Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertoweZapytanie ofertowe na pełnienie funkcji i wykonywanie zadań Lidera szkolnego w ramach projektów pn. "Kreatywny uczeń - profesjonalista w zawodzie II" oraz "Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II"
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008