aktualności :

Archiwum zapytań ofertowych

Zapytanie ofertowe - wykonanie operatu szacunkowego określenia wartości służebności przesyłu dla potrzeb ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym 30 sierpień 2017
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia specjalistycznego do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej 25 lipiec 2017
Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług polegających na pełnieniu funkcji i wykonywaniu zadań lidera Szkolnego w ramach realizowanych projektów 19 czerwiec 2017
Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia specjalisty ds. zamówień publicznych. 05 kwiecień 2017
Zapytanie ofertowe na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Suskiego w zakresie Zestawów solarnych zamontowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych 16 marzec 2017
Zapytanie ofertowe - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji związanej z budową boiska do koszykówki, boiska do piłki siatkowej, 2 bieżni 2-torowych, skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kulą, piłkochwytów, chodnika z kostki brukowej 01 marzec 2017
Wynik zapytania ofertowego na wykonanie, dostawę i montaż regałów przesuwnych do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej WO.2600.21.2016 13 grudzień 2016
Ogłoszenie konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludn 06 grudzień 2016
Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zadania 06 grudzień 2016
Zapytanie ofertowe na wykonanie,dostawę i montaż regałów przesuwnych do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej 01 grudzień 2016

Page 7 of 24

<< Start < poprz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nast. > End >>
Jesteś tutaj:   Strona główna Zapytania ofertowe
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008