aktualności :

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/zarzad-2.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 12 grudzień 2013 Odsłony: 3729

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 24 października 2013 r. do 4 grudnia 2013 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 6 posiedzeń zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2013 r. (4 uchwały)

 • w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2013 r. (5 uchwał)

 • w sprawie oddania w najem lokalu w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b.

 • w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego dla P. mgr Macieja Zimonia - dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie.

 • w sprawie obniżenia czynszu dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej (w miesiącach X, XI, XII).

 • w sprawie ustalenia składu komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w dniu 4.12.2013 r.

 • w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu suskiego na 2014 r.

 • w sprawie powołania Komisji oceniającej zgłoszone kandydatury do Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego.

 • w sprawie przyznania Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego.

 • w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o powierzchni 27,10 m2 oraz 56, 00 m2 wraz ze sprzętem medycznym.

 • w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Budzów 2013 – 2016 z perspektywą na lata 2017 – 2020”.

 • w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Suskiego na 2014 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa: wejście poprzez zakładkę BIP na stronie internetowej starostwa: www.powiatsuski.pl lub bezpośrednio:  http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie dyrekcji Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Suchej B.,     w dniu 20.11.2013 r. sali sesyjnej, celem zorganizowania spotkania szkoleniowego dla nauczycieli i pedagogów szkolnych z terenu powiatu suskiego.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie wyraził zgodę na zwiększenie, w okresie od 15 grudnia 2013 r. do 22 marca 2014 r. liczby godzin w placówce o 50 - tygodniowo.

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie, w dniu 23, 24 listopada 2013 r.  sali sesyjnej dla Maltańskiej Służby Medycznej celem przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Suchej Beskidzkiej postanowił wyasygnować, ze środków budżetu powiatu kwotę do 5 tys. zł. z przeznaczeniem na zakup wełny mineralnej i płyt OSB służących do pokrycia powierzchni dachu budynku PSSE.

 • Wyraził zgodę na udzielenie pomocy finansowej Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa zimowego w kwocie 5 tys. zł.. Środki na ww. cel pochodzić będą z rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

 • Wyraził zgodę na wykonanie barier w miejscowości Lachowice, Jordanów (ul. Kolejowa) oraz Sucha Beskidzka (ul. Błądzonka).

 • Wyraził zgodę na wydłużenie do 15 grudnia br. okresu wykonania inwestycji realizowanej w ramach programu „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy, jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, powiatu suskiego”. Termin ten jest ostateczny.

 • Przyjął przedstawiony przez dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego „Kryta Pływalnia” w Suchej Beskidzkiej plan działań i kierunków prowadzących do zwiększenia przychodów i równocześnie obniżenia ponoszonych przez jednostkę kosztów.

 • Wyraził zgodę na wykonanie opracowania pt. porównanie kosztów budowy nowej sieci ciepłowniczej łączącej kotłownię starostwa z budynkiem ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, a ewentualnej budowy odrębnej kotłowni dla tego zespołu szkół z wymianą sieci ciepłowniczej łączącej budynki szkoły.

 • Wyraził zgodę na zawarcie z firmą Kolczykowa Sp. z o. o. umowy użyczenia części ściany o powierzchni 46X39 cm w holu głównym budynku starostwa na ul. Kościelnej 5b.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia od 124 do 129)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008