aktualności :

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/zarzad-2.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 10 styczeń 2014 Odsłony: 3730

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 5 grudnia 2013 r. do 30 grudnia 2013 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 3 posiedzenia zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2013 r. (2 uchwały)

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2013 r. (3 uchwały)

 • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie sprzętu komputerowego dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego w Jordanowie przez Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

 • w sprawie określenia wysokości dotacji na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

 • w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego na okres 6 miesięcy tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku.

 • w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z PFRON w 2013 roku.

 • w sprawie wyodrębnienia w budżecie powiatu środków i sposobu ich podziału z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2013/2014 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez powiat suski.

 • w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2014 rok w zakresie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony i promocji zdrowia.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie kolejnej umowy użyczenia z LKS „JORDAN" Jordanów.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody pozasądowej z firmą  Dromil Sp. z o. o. w Żywcu dotyczącej zasad płatności należności określonej w wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie sygn. Akt IC 2012/12.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi podmiotami.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa: wejście poprzez zakładkę BIP na stronie internetowej starostwa: www.powiatsuski.pl lub bezpośrednio:  http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dniu 28.12.2013 roku w celu zorganizowania opłatka strzeleckiego Jednostce Strzeleckiej 3031 w Suchej Beskidzkiej oraz w dniu 17.12.2013 roku w godzinach od 9.00 – 14.00 Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na zakup oprogramowania do dwóch tabletów przeznaczonych do odbioru końcowego instalacji solarnych za środki z odsetek od wkładów mieszkańców na realizację projektu solarnego.

 • Zadecydował o wydłużeniu terminu użyczenia wyposażenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zawoi Wełczy do 30 czerwca 2014 roku poprzez aneksowanie umowy użyczenia zawartej z gminą Zawoja.

 • Wyraził zgodę na przekazanie ufundowanego sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej jako nagrody za wygranie klasyfikacji współzawodnictwa sportowego szkół w powiecie suskim w ramach licealiady w roku szkolnym 2012/2013.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański (dla wsi Grzechynia oraz działek o nr ewid. 9812/1, 5854, 5858/3,5858/1, 5844 i 5842) i Gminy Zawoja (dla obszaru wsi Zawoja dot. terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem E 150UT, MT).

 • Wyraził zgodę na powołanie eksperta w celu dokonania analizy projektu budowy Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia od 130 do 132)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008