aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 22 grudzień 2014 Odsłony: 2640

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 1 grudnia 2014 r. do 15 grudnia 2014 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 1 posiedzenie zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2014 rok.

  • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2014 rok.

  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pomieszczenia z Przedsiębiorstwem Usługowym „Sezam” Sp. z o. o. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

  • Wystąpił z inicjatywą przygotowania programu naprawczego przez firmę Curulis Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, który ma być realizowany w perspektywie trzech lat.

  • Zapoznał się z informacją naczelnika Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego dotyczącą bieżącego stanu realizacji projektu „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, powiatu suskiego”.

  • Przyjął do wiadomości informację dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej o zawarciu kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

  • Przyjął do wiadomości informację dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej o zawarciu kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą (Ludowym Klubem Sportowym „Lachy” Lachowice – Hucisko) oraz zawiadomienie o zawarciu pierwszej umowy z firmą Fitech Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kościelnej 5 w Suchej Beskidzkiej.

  • Wyraził zgodę na przesunięcie do dnia 20.12.2014 roku terminu rozliczenia dotacji udzielonej udzielonej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Osielcu na zakup samochodu bojowego.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenie nr 1/2014)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008