aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 29 maj 2015 Odsłony: 3323

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 29 kwietnia 2015 r. do 25 maja 2015 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2015 rok.

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2015 rok. (2 uchwały)

 • w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie.

 • w sprawie przekazania w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej K 1690 Maków – Grzechynia – Zawoja.

 • w sprawie weryfikacji kwoty dotacji przekazanej za 2014 rok dla niepublicznej szkoły w typie technikum dla dorosłych na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.

 • w sprawie powołania komisji stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendiów stażowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

 • w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Suskiego za rok 2014.

 • w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim.

 • w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 38 m2 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ZSO w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w szkole z dotychczasowym podmiotem.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia sali nr 26 o pow. 58 m2 z dotychczasowym podmiotem.

 • w sprawie zawarcia porozumienia przez powiat suski  na rzecz utworzenia klastra pn. Małopolski Klaster Edukacyjny.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Z uwagi na brak zabezpieczonych w budżecie środków negatywnie rozpatrzył wniosek mieszkańca Makowa Podhalańskiego w sprawie dofinansowania udziału w Mistrzostwach Europy w Biegach Wysokogórskich, które odbędą się w dniu 12.07.2015 r. w Val d´ Isere we Francji.

 • Wyraził zgodę na podpisanie porozumień z gminami w przedmiocie dofinansowania odnowy nawierzchni dróg tj.:

  a) gm. Stryszawa (odcinek 320 mb w m. Lachowice)

  b) gm. Maków Podhalański (odcinek 340 mb drogi Maków – Żarnówka – Wieprzec - Kojszówka)

  c) gm. Zawoja (remont skrzyżowania w m. Skawica wraz z odtworzeniem odwodnienia),

  d) gm. Jordanów (odcinek ok. 100 mb w kierunku Skomielnej).

 • Z uwagi na brak podstaw prawnych negatywnie rozpatrzył wniosek nauczycieli gimnazjum im. Jana Pawła II w Juszczynie o dofinansowanie wyjazdu uczniów klasy III na „zieloną szkołę” do Włoch.

 • Postanowił przyjąć udzieloną przez gm. Zembrzyce pomoc rzeczową na rok 2015 wyłącznie w części dotyczącej budowy chodników, natomiast odmówił przyjęcia pomocy rzeczowej w części dot. budowy oświetlenia ulicznego z uwagi na to, że tego typu inwestycja nie należy do zadań własnych powiatu.

 • Zobowiązał naczelnika Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju do przeanalizowania dokumentacji dotyczącej nowej technologii remontu nawierzchni na drodze we wsi Marcówka przed ewentualnym zaakceptowaniem tego rozwiązania. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zadanie to ujęte zostanie w projekcie budżetu na rok 2017, z uwagi na planowane złożenie w pierwszej kolejności wniosku o dofinansowanie z NPPDL inwestycji w miejscowości Jordanów.

 • Rozpatrując wniosek Małopolskiego Oddziału Regionalnego - Suskie Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Suchej Beskidzkiej w przedmiocie wyrażenia zgody na zainstalowanie 5 sztuk klimatyzatorów zarząd rekomenduje montaż agregatów na dachu, a nie jak zaznaczono we wniosku na ścianie budynku starostwa o przy ul. Kościelnej 5b.

 • Rozpatrując wniosek dyrekcji Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie wyraził zgodę na zmianę umowy ze Stowarzyszeniem Trzeźwości „DOM” w Jordanowie z umowy użyczenia na umowę najmu od 1 września 2015 r.

 • Przyjął do wiadomości informację na temat przygotowanych arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2015/2016. Rozpatrzył również wnioski dyrektorów jednostek oświatowych związane z organizacją roku szkolnego 2015/2016.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zembrzyce dla obszaru oznaczonego w obowiązującym planie Z i obejmującego część gruntów przeznaczonych dla lokalizacji zalądowań, w tym powierzchni zieleni nieurządzonej stabilizującej wraz z częścią terenów przeznaczonych pod tereny lasów i zalesień oznaczonych symbolem ZL.

 • Pozytywnie zaopiniował projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja i Skawica w zakresie zadań rządowych i samorządowych.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia poszczególnych dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat o zawarciu pierwszych i kolejnych umów najmu.

 • Zapoznał się i zaakceptował specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu 564 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych na terenie powiatu suskiego i zdalnego systemu monitoringu instalacji solarnych (…)

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 22-25)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008