aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 07 styczeń 2016 Odsłony: 3343

Sprawozdanie starosty suskiego z prac zarządu powiatu  w okresie międzysesyjnym tj. od 10 grudnia 2015 r. do 29 grudnia 2015 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 3 posiedzenia zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2015 rok (2 uchwały),

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2015 rok (3 uchwały),

 • w sprawie autopoprawki do projektu budżetu powiatu suskiego na 2016 rok,

 • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zezłomowanie maszyn i urządzeń przez Dom Pomocy Społecznej w Łętowni,

 • w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na zadania publiczne powiatu suskiego na rok 2015 w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 • w sprawie przesunięć środków w obrębie zadań, które są finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r.,

 • w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego ogólnego dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej,

 • w sprawie zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z Miejskim Klubem Sportowym,

 • w sprawie umorzenia należności z tytułu udostępniania państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Rozpatrując wnioski zarządu Koła Pszczelarzy Powiatu Suskiego „Mioduszyna”  w Suchej Beskidzkiej oraz dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej odpowiednio:

  • w dniu 31.01.2016 r. na zorganizowanie konferencji pszczelarskiej,

  • w dniu 18.12.2015 r. na zorganizowanie debaty społecznej dla przedstawicieli instytucji działającej w obszarze wsparcia społecznego na terenie powiatu suskiego.

 • Odpowiednio do wniosku Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na wydłużenie terminu płatności faktury. (za media)

 • Wyraził zgodę na zamontowanie w miarę posiadanych środków finansowych znaków kierunkowych na odcinku drogi powiatowej K1702 na granicy miejscowości Krzeszów i Tarnawa Górna.

 • Zdecydował o umieszczeniu znaku ograniczającego tonaż do 15 t zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej K 1685 w Jordanowie w rejonie skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich.

 • Negatywnie rozpatrzył wniosek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej o wydłużenia terminu płatności faktury. (opłata eksploatacyjna)

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dniu 09.01.2016 r. dla Jednostki Strzeleckiej w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na zawarcie z F.H.U. „Granit – Centrum” Usługi Pogrzebowe – Kamieniarstwo Henryk Mirek umowy o przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy z nowymi najemcami/ dzierżawcami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/ dzierżawy z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 55-57)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008