aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 07 marzec 2016 Odsłony: 3300

Sprawozdanie starosty suskiego z prac zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 29 stycznia 2016 r. do 24 lutego 2016 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 3 posiedzenia Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2016 roku,

 • uruchomienia nowych kierunków kształcenia w zespole szkół:

   im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim,

   im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej,

   im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie,

   im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie,

 • wyodrębnienia w budżecie powiatu środków i sposobu ich podziału  z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych prowadzonych przez powiat suski,

 • korekty sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat suski w roku 2015,

 • ostatecznego rozliczenia dotacji przyznanej w roku 2015 dla szkół i placówek niepublicznych, działających na terenie powiatu suskiego,

 • uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej  w Suchej Beskidzkiej,

 • wykonania uchwały budżetowej powiatu suskiego na 2016 rok,

 • powołania Komisji oceniającej zgłoszone kandydatury dla Nagród Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu powiatu suskiego,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim, kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej z dotychczasowym Najemcą,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali lekcyjnej nr 119 z dotychczasowym Najemcą,

 • przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębu Śleszowice, gm. Zembrzyce.

 • Zaakceptował ofertę kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017.

 • Wyraził zgodę na dofinansowanie konferencji organizowanej przez Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej dla pedagogów szkolnych i nauczycieli z terenu powiatu suskiego kwotą 1000 zł.

 • Przyjął sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych powiatu suskiego za 2015 rok.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę zastosowanie zniżki:

   25 % firmie Fideltronik Poland sp. z o.o. (jednorazowo, w roku bieżącym), przy zakupie karnetów o łącznej wartości 35 200,00 zł,

   10 % za wynajem torów pływackich na basenie dla dzieci z klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 322 im. Jana Brzechwy w Warszawie przyjeżdżających
   do Suchej Beskidzkiej w ramach „Zielonej Szkoły” w okresie 5 – 13 maja 2016 r.

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w dn. 03.03.2016 r. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej celem zorganizowania konferencji szkoleniowej dla nauczycieli i pedagogów szkolnych z terenu powiatu suskiego.

 • Wyraził zgodę na postawienie mammobusu przy budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelna 5b w dniu 8 czerwca 2016 r. celem wykonania bezpłatnych badań mammograficznych.

 • Wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 1 tys. zł udział ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej w Targach Edukacyjnych „Festiwal Zawodów w Małopolsce 2016” organizowanych w dn. 17 – 19 marca 2016 r. Powyższa kwota zostanie wyasygnowana ze środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy z nowymi najemcami/ dzierżawcami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/ dzierżawy z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami.

 • Zaakceptował:
 1. projekt pisma do Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka dot. przekwalifikowania dróg powiatowych na terenie Miasta Sucha Beskidzka na drogi gminne,
 2. propozycje obiektów mostowych do przebudowy w 2017 roku w ramach programu mostowego.
Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 63-65)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008