aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 05 wrzesień 2017 Odsłony: 1650

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 27 lipca 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok (2 uchwały),

 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok (3 uchwały),

 • niewyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa  w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Suchej Beskidzkiej,

 • wyrażenia zgody na sprzedaż zbiorników na olej opałowy, będących w posiadaniu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej,

 • powierzenia stanowiska dyrektora: Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim, Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie, Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.

 • udzielenia upoważnienia dla dyrektora: Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim, Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie, Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie.

 • przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski,

 • przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski,

 • wyrażenia zgody na zawieranie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnych, krótkotrwałych umów najmu z dotychczasowymi najemcami,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja  w Jordanowie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami (3 uchwały),

 • zaopiniowania „Programu Ochronny Środowiska dla Miasta Jordanów na lata 2017-2020 w uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024”,

 • wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół  im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej wyłącznie w formie elektronicznej,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego  w Makowie Podhalańskim,

 • oddania w użyczenie pomieszczeń mieszczących się w budynku przy ul. Kościelnej 5b w Suchej Beskidzkiej,

 • uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
  w Suchej Beskidzkiej,

 • przyjęcia informacji o przebiegu wykonania Budżetu Powiatu Suskiego, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przedsięwzięć, a także realizacji planu finansowego SP ZOZ w Suchej Beskidzkiej za I półrocze 2017 r.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Postanowił przyznać dodatkowe środki na doposażenie w następujących wysokościach:

 1. LO nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej - 25 000 zł,
 2. Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie - 21 000 zł
 3. Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie - 25 000 zł,
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Makowie Podhalańskim - 25 000 zł,
 5. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim - 12 000 zł,
 6. Dom Wczasów Dziecięcych w Sidzinie - 12 000 zł.
 • Postanowił przeznaczyć z budżetu powiatu kwotę 30 tys. zł stanowiącą 30 % wartości dotacji na zadania zw. z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

 • Wyraził zgodę na wyasygnowanie kwoty 1 tys. zł. na ufundowanie nagród dla wyróżniających się rolników ze wszystkich gmin powiatu suskiego oraz wręczenia ich podczas XIV Dożynek Powiatowych, które w tym roku odbędą się w Łętowni.

 • Wyraził zgodę na ponowne uruchomienie procedury przetargowej na remont dróg powiatowych.

 • Wyraził zgodę na ponowne uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie termomodernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowi.

 • Wydał pozytywną opinię w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1438S Milówka- Prusów na odcinku od km 3+337 do km 4 + 000.

 • Wydał pozytywną opinię w sprawie przekwalifikowania kategorii przejazdu kolejowego w ramach zadania „rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec- Sucha Beskidzka”.

 • Wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych na drodze 1695 K w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 141-144)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008