aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 29 wrzesień 2017 Odsłony: 1517

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 31 sierpnia 2017 r. do 24 września 2017 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2017 rok (3 uchwały),

 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2017 rok (4 uchwały),

 • ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domu Wczasów Dziecięcych nr 2  w Sidzinie oraz terminu i sposobu jej wnoszenia,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana  Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej  z dotychczasowym najemcą,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pomieszczenia 109 (sekretariat), sali nr 115, sali lekcyjnej: nr 309, nr 311, nr 315, nr 319 z dotychczasowym najemcą,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 21m² z dotychczasowym najemcą,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego  w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej  z dotychczasowym najemcą,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu części powierzchni korytarza w budynku internatu oraz w budynku szkoły z dotychczasowym najemcą,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu pomieszczenia o pow. 18,60 m² w budynku internatu z dotychczasowym najemcą,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa  w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej o pow. 271 m²  z dotychczasowym najemcą,

 • udzielenia upoważnienia dla dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej,

 • nieodpłatnego przekazania części wyposażenia i środków trwałych przez jednostki obsługiwane na rzecz Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Suchej Beskidzkiej,

 • przekazania szkołom wyposażenia/doposażenia i materiałów dydaktycznych zakupionych w ramach projektów „Kreatywny uczeń- profesjonalista w zawodzie” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” realizowanych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2. Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów- SPR,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, pierwszej umowy najmu z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Suchej Beskidzkiej,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I  im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej, kolejnej umowy użyczenia dużej sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem (2 uchwały),

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I  im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej, kolejnej umowy użyczenia małej sali gimnastycznej z dotychczasowym podmiotem (2 uchwały),

 • wynajmu pomieszczeń biurowych w budynku należącym do powiatu suskiego  przy ul. Mickiewicza 19 w Suchej Beskidzkiej na działalność Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego- Placówki Terenowej w Suchej Beskidzkiej,

 • wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół  im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej wyłącznie w formie elektronicznej,

 • wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej wyłącznie w formie elektronicznej,

 • wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół  im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie wyłącznie w formie elektronicznej,

 • wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie wyłącznie w formie elektronicznej,

 • wyrażenia zgody na przedłużenie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla  w Suchej Beskidzkiej umowy najmu pracowni spawalniczej nr 4 z dotychczasowym najemną,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, kolejnej umowy najmu sali lekcyjnej nr 119 z dotychczasowym najemcą,

 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, kolejnej umowy najmu sali lekcyjnej nr 301 z dotychczasowym podmiotem,

 • zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wydał pozytywną opinię w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi nr 1755 K ul. Objazd w Andrychowie w celu zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na budowę windy w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

 • Zaakceptował propozycję złożenia wniosku celem pozyskania wparcia finansowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Makowie Podhalańskim w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica”.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Łętownia.

 • Wyraził zgodę na wykonanie robót awaryjnych w ciągu drogi nr 1692 K w Zawoi.

 • Wyraził zgodę na przyznanie 8 godzin nauczyciela wspomagającego w Zespole Szkół  im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na podział klasy I c na dwa odrębne oddziały w Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na podział klasy I b na dwa odrębne oddziały w Zespole Szkół  im. H. Kołłątaja w Jordanowie.

 • Wyraził zgodę na zawarcie umowy z PUPH Otech Sp. z o.o. ul. Dukielska 83, Gorlice  na przeglądy, konserwację i ewentualne naprawy kotłowni gazowej w budynkach należących do powiatu suskiego przy ul. Kościelnej 5b oraz Mickiewicza 19.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 145-148)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008