aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 29 czerwiec 2018 Odsłony: 668

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 30 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 3 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok (3 uchwały),

 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2018 rok (4 uchwały),

 • współfinansowania regulacji stanu prawnego dróg powiatowych oraz wszczęcia procedury przetargowej w tym zakresie,

 • zmiany cennika usług w samorządowym zakładzie budżetowym powiatu suskiego – Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,

 • ustalenie stawki za okazjonalny najem sali konferencyjnej nr 204 II piętro w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b,

 • wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie kosiarki spalinowej na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej,

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja  w Jordanowie,

 • zniesienia współwłasności poprzez zamianę udziałów w nieruchomości stanowiącej współwłasność Powiatu Suskiego i Gminy Sucha Beskidzka,

 • zaopiniowania zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (drogi wewnętrznej Grzechynia os. Wątrobówka, położonej na działce nr ewid. 7591, stanowiącej własność Gminy Maków Podhalański),

 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie,

 • zatwierdzenia Kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz związanych z upowszechnianiem turystyki i wiedzą o bezpieczeństwie wśród młodzieży szkolnej, na drugie półrocze 2018 r.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie, wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 2 520,00 zł udziału chóru szkolnego Bel Canto w XII edycji Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Akademia Chóralna”.

 • Odpowiednio do wniosku Ludowego Klubu Sportowego „Strzelec” w Budzowie, wyraził zgodę na ufundowanie pucharu oraz statuetki w piłkarskim Memoriale  im. Józefa Janiczaka, które odbędzie się w dn. 24.06.2018 r. Na powyższy cel postanowiono przeznaczyć kwotę 150 zł brutto.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora ZSiSM w Stryszawie, wyraził zgodę na pokrycie kosztów transportu wyjazdu młodzieży klas gimnazjalnych – reprezentujących powiat suski na Mistrzostwa Polski Drużynowej Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbędą się w Białymstoku w dniach 15-17 czerwca 2018 r. Na powyższy cel postanowiono przeznaczyć kwotę do 1 500 zł brutto.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E na potrzeby grupy zakupowej powiatu suskiego na okres dwóch lat.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na ubezpieczenie pojazdów zamawiającego na okres dwóch lat.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 181 - 183)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008