aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 30 kwiecień 2019 Odsłony: 1772

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 14 marca 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r.

 

W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok (4 uchwały),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok (5 uchwał),
 • uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim,
 • ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja,
 • udzielenia pełnomocnictwa do dalszej realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” dla dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim,
 • udzielenia pełnomocnictw dla dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej,
 • przyjęcia sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Suskiego za 2018 rok
 • wyrażenia zgody na rozpoczęcie przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla  w Suchej Beskidzkiej działań zmierzających do budowy kotłowni dla budynków ZS im. W. Goetla,
 • przyjęcia sprawozdania za rok 2018 z realizacji programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 • powołania Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywni mogą więcej II” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na wykonanie robót awaryjnych – zabezpieczenie korpusu drogi nr 1684 K w m. Bystra Podhalańska.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na modernizację ewidencji gruntów i budynków we wsi Tarnawa Górna.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na zakup i dostawę ławek oraz krzeseł szkolnych na potrzeby 4 szkół prowadzonych przez powiat suski tj. Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej, Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej oraz Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie.
 • Wyraził zgodę na wykonanie awaryjnego remontu cząstkowego dróg na terenie Gminy Jordanów i Miasta Jordanów.
 • Wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu dotyczącego wykonania 2000 instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym 1365 instalacji solarnych, 546 paneli fotowoltaicznych i 89 pomp ciepła.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.
Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 16 - 20)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008