aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 17 czerwiec 2019 Odsłony: 824

Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 14 maja 2019 r. do 12 czerwca 2019 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2019 rok (3 uchwały),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2019 rok (4 uchwały),
 • wyrażenia zgody na budowę przyłącza telekomunikacyjnego do budynku będącego własnością Powiatu Suskiego przy ul. Mickiewicza 19 w Suchej Beskidzkiej  na potrzeby placówki terenowej KRUS wynajmującej pomieszczenia biurowe w nieruchomości,
 • zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Łętowni,
 • udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej do podpisania umowy z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS,
 • wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dodatkowego zatrudnienia,
 • wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia o powierzchni 38 m2 przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej  Beskidzkiej,
 • odwołania dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w  Makowie Podhalańskim z zajmowanego stanowiska oraz odwołania upoważnienia,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na przedłużenie przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej umowy użyczenia pomieszczeń,
 • przyjęcia raportu o stanie powiatu suskiego w roku 2018,
 • zmiany cennika korzystania z usług Samorządowego Zakładu Budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,
 • udzielenia pełnomocnictwa Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi,
 • wyznaczenia nauczyciela w celu zastępstwa dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie w czasie jego nieobecności oraz udzielenie upoważnienia,
 • nieodpłatnego przekazania ławek i krzeseł szkolnych jednostkom oświatowym powiatu suskiego.

W/w uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na budowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1699 K km 18+390 w m. Lachowice,
 • Zatwierdził przedstawiony przez Naczelnika Wydziału Edukacji arkusz organizacyjny na rok szkolny 2019/2020 oraz zaakceptował propozycje rozstrzygnięć zgłaszanych przez dyrektorów wniosków do organizacji roku szkolnego 2019/2020,
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.
Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 24-27)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008