aktualności :

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/zarzad-2.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 16 lipiec 2012 Odsłony: 3458

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia (8, 15, 22, 28 czerwca 2012 r.)

Zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2012 rok,

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2012 rok (2 uchwały),

 • w sprawie powołania komisji dokonującej odbioru robót związanych z usuwaniem klęsk żywiołowych na terenie powiatu suskiego,

 • w sprawie przyznania zwiększonego dodatku motywacyjnego w wysokości 5% dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego za pracę przy organizacji
  i przeprowadzaniu matury oraz egzaminów zawodowych w 2012 r.,

 • przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych
  i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski na okres dwóch miesięcy tj. od dnia 01.07 do 31.08.2012 r.,

 • w sprawie opinii w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi nr K 1732 Mucharz – Jaszczurowa na terenie gminy Mucharz,

 • w sprawie uchylenia uchwały Nr 0063/ III/ 178/ 07 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 13 listopada 2007 r.

 • w sprawie uchylenia uchwały Nr 0063/ III/ 116/ 07 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 05 lipca 2007 r.,

 • w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej,

 • w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata w trybie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora SSM w Suchej Beskidzkiej,

 • w sprawie zatrudnienia i wynagrodzenia ekspertów Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stanowisko nauczyciela mianowanego w roku 2012,

 • w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stanowisko nauczyciela mianowanego w dniu 11.07.2012 r,

 • w sprawie upoważnienia Igora Głuca – p. o. Naczelnika Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju do załatwiania niektórych spraw z zakresu administracji publicznej,

 • w sprawie upoważnienia Adama Myszy - Inspektora Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju do załatwiania niektórych spraw z zakresu administracji publicznej,

Zarząd podjął również następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na zlecenie firmie inż. Grzegorza Iciek z siedzibą w Suchej Beskidzkiej wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DPS w Łętowni, w związku z ogłoszeniem konkursu „Pomocna Dłoń pod Bezpiecznym Dachem” przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie,

 • Wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali mieszczącej się w Starostwie Powiatowym przy ul. Kościelnej 5b celem zorganizowania konferencji prasowej przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu oraz Firmę PERFEKTA Elwira Bowers,

 • Rozpatrując wnioski Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej
  wyraził zgodę na:

  • wynajem przez ZOZ w Suchej Beskidzkiej 24, 49 m² powierzchni użytkowej mieszczącej się w bloku C Szpitala w Suchej Beskidzkiej z przeznaczeniem na Poradnię Medycyny Pracy oraz wydzierżawienie 15 m² gruntu w Makowie Podhalańskim przy ul. 3 Maja z przeznaczeniem na ustawienie wolno stojącego kiosku z prasą,

  • sprzedaż przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej zespołu prądotwórczego WSW typ: ZE 266/ 4, rok produkcji 1988,

 • Podjął decyzję o wystąpieniu do Małopolskiego Kuratorium Oświaty w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie stanowiska dyrektorom sześciu szkół i placówki oświatowej powiatu suskiego, na okres 5 lat,

 • Rozpatrując wniosek dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie wyraził zgodę na zmniejszenie wymiaru zatrudnienia w ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego poprzez likwidację stanowisk sprzątaczek i zlecenie usługi sprzątania zewnętrznej firmie sprzątającej,

 • Wyraził zgodę na wytypowanie uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej do programu „Poławiacze Pereł”, organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej dla zadania „Termomodernizacja wybranych obiektów użyteczności publicznej Powiatu Suskiego”,

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedur przetargowych:

  a) w celu wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „roboty budowlane obejmujące dostawę i montaż 2349 instalacji solarnych dla budynków mieszkalnych na terenie powiatu suskiego, jednej instalacji solarnej dla Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej oraz 23 tablic informacyjnych”

  b) na remonty nawierzchni dróg powiatowych na terenie gminy Maków Podhalański w miejscowościach: Żarnówka, Juszczyn, Grzechynia,

 • Postanowił odwołać stosowane upoważnienia P. mgr inż. Stanisława Bednarza związane z pełnieniem funkcji naczelnika Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju oraz P. Adama Myszy wynikające z zajmowanego stanowiska kierownika Referatu Drogownictwa w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju,

 • Rozpatrując wniosek prezesa stowarzyszania LGD „Podbabiogórze” wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie, dnia 27 czerwca br. sali nr B1 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b, celem przeprowadzenia walnego zebrania członków stowarzyszenia,

 • Rozpatrując wniosek dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na przeznaczenie karnetów wstępu na basen o wartości do 100 zł, w ilości do 20 sztuk – na nagrody dla uczniów ZS za osiągnięcia w nauce i sporcie raz za zaangażowanie w prace społeczne na rzecz szkoły i środowiska,

 • Wyraził zgodę na przystąpienie chóru „Bel Canto”, działającego przy Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie do programu „Śpiewająca Polska”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Postanowił również dofinansować udział chóru w w/w programie kwotą 1344 zł ze środków przeznaczonych w budżecie powiatu na kulturę,

 • Pozytywnie rozpatrzył wniosek prezesa zarządu Klubu Orlika „Wilki” w Zawoi, wyrażając zgodę na współorganizację i objęcie patronem wakacyjnej imprezy piłkarskiej dla dzieci ze szkółek piłkarskich z terenu powiatu suskiego. Na powyższy cel wyasygnowano kwotę 1000 zł ze środków przeznaczonych w budżecie powiatu na promocję.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na remonty nawierzchni dróg powiatowych na terenie gm. Stryszawa tj.: w Kurowie, Lachowicach i Stryszawie,

 • Wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 10.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, celem wykonania prac remontowych budynku oraz wokół budynku Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej,

 • Postanowił zabezpieczyć w budżecie powiatu kwotę 15 tys. zł na wykonanie instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej. Środki pochodzić będą z rezerwy ogólnej

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 62,63,64,65)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008