aktualności :

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/zarzad-2.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 03 kwiecień 2013 Odsłony: 3496

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 28 lutego 2013 r. do 25 marca 2013 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 4 posiedzenia zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2013 rok (2 uchwały)

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2013 rok (2 uchwały)

 • w sprawie określenia formy i warunków zatrudnienia dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na prowadzenie szkoleń dla istniejących rodzin zastępczych, kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej, niezawodowej rodziny zastępczej, do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz udział w procedurze kwalifikacyjnej.

 • w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie.

 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2013 Środowiskowego Domu Samopomocy w Jordanowie oraz program działania.

 • w sprawie zmiany uchwały Nr 352a.2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie działkami ewid. nr 9972/6 i 9972/7, położonymi w Suchej Beskidzkiej oraz na wejście w teren, w celach budowy przyłącza teletechnicznego.

 • w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczeń przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.

 • w sprawie wyrażenia zgody na wynajem przez ZOZ w Suchej Beskidzkiej pomieszczeń o łącznej powierzchni 34,10 m2, pomieszczenia o powierzchni 21.60 m2, ośmiu garaży o powierzchni 15 m2 każdy oraz wydzierżawienie 150 m2 gruntu.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ZS im. św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim kolejnej umowy najmu z dotychczasowym podmiotem.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej: wejście poprzez zakładkę BIP na stronie internetowej starostwa: www.powiatsuski.pl lub bezpośrednio:  http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej związanej unieszkodliwianiem i transportem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych z terenu powiatu suskiego.

 • Wyraził zgodę na bezpłatne udostępnienie, w dniach od 08 – 10.03.2013 r. pomieszczeń Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Chrobacze”, gościom VII Halowego Turnieju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

 • Rozpatrując wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na wyasygnowanie ze środków budżetu powiatu kwoty 15 tys. zł. na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Krakowie, z przeznaczeniem na zakup nieoznakowanego radiowozu.

 • Rozpatrując wniosek Samodzielnego Plutonu – Strzeleckiego Oddziału Piechoty Górskiej postanowił wyasygnować kwotę 150 zł i 120 zł ze środków wydziału promocji odpowiednio na ufundowanie pucharu w zawodach strzeleckich oraz wydruk okolicznościowych dyplomów.

 • Pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej o obniżenie o 40% stawki czynszu najmu hali sportowej dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Tychach, w związku z planowanym zgrupowaniem piłkarek ręcznych.

 • Wyraził zgodę na rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy uproszczonych planów urządzenia lasów, na terenie powiatu suskiego.

 • Wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych przy realizacji projektu „Termomodernizacja 10 obiektów powiatu suskiego” za ogólną kwotę 68 tys. zł i sfinansowanie tego wydatku ze środków rezerwy ogólnej.

 • Wyraził zgodę na przekazanie w miesiącu marcu br. trzech transz dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury konkursowej na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej.

 • Wyraził zgodę na objęcie patronatu nad V Powiatowym Konkursem Geograficznym zatytułowanym „Na szlakach turystycznych powiatu suskiego”oraz na wsparcie finansowe inicjatywy. Zadeklarował również kwotę 500 zł z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu.

 • Wyraził zgodę na przystąpienie w 2013 r. powiatu do programu pn. „Poławiacze pereł” organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

 • Pozytywnie zaopiniował planowane inwestycje drogowe w zakresie dróg gminnych na terenie gm. Zembrzyce, w związku z budową zbiornika wodnego Świnna Poręba.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na remont drogi powiatowej Skawica – Warty – Juszczyn w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 • Wyraził zgodę na udział chóru „Bel Canto” działającego przy ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie w kolejnej edycji programu „Śpiewająca Polska”, przeznaczając na ten cel dofinansowanie w kwocie 2000 zł.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzania 98, 99, 100, 101)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008