aktualności :

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/zarzad-2.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 07 czerwiec 2013 Odsłony: 3381

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj. od 30 kwietnia 2013 r. do 3 czerwca 2013 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 3 posiedzenia zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2013 rok (3 uchwały)

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2013 rok (3 uchwały)

 • w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu suskiego

 • w sprawie wytypowania przedstawicieli organu prowadzącego do komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej B.

 • w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego. („Przegląd Zespołów Regionalnych – pięciolecie zespołu regionalnego „Zbyrcok”).

 • w sprawie przekazania gminie Maków Podhalański w zarząd czasowy odcinka drogi powiatowej Skawica-Rotnia-Juszczyn, w miejscowości Juszczyn w związku z budową chodnika.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej: wejście poprzez zakładkę BIP na stronie internetowej starostwa: www.powiatsuski.pl lub bezpośrednio:  http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Negatywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie o wyrażenie zgody na zatrudnienie na ¼ etatu pracownika szkoły na stanowisku inspektora ds. bhp lub starszego inspektora ds. bhp. Zarząd zaproponował, aby do końca roku szkolnego powierzyć pełnienie tej funkcji na warunkach, jakie obowiązywały poprzednio.

 • Zaakceptował, przedstawioną przez dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim propozycję podziału środków na stypendia za wyniki w nauce dla maturzystów.

 • Zaakceptował przedstawioną przez dyrektora Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej B. propozycję wprowadzenia od 01 września 2013 roku opłaty za zakwaterowanie w internacie szkoły, z zastrzeżeniem wprowadzenia do stawek opłat za zakwaterowanie dla studentów dodatkowej opłaty za media.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na realizację zadania pn. budowa dwóch mostów nad potokiem Grzechynia w miejscu istniejących obiektów w ciągu drogi powiatowej Nr K1690 w miejscowości Grzechynia.

 • Zaakceptował ogłoszenie przetargu na wykonanie remontu cząstkowego dróg na terenie powiatu suskiego.

 • Wyraził zgodę na wykonanie prac dodatkowych w obiekcie Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej za kwotę do 30 tys. zł. Środki pochodzić będą z rezerwy ogólnej.

 • Postanowił wyasygnować kwotę 2 tys. zł, ze środków przeznaczonych na kulturę na realizację zadania pn. „Przegląd Zespołów Regionalnych - 5-lecie zespołu regionalnego „Zbyrcok”.

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienie burmistrza miasta Maków Podhalański o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Białka w gminie  Maków Podhalański.

 • Pozytywnie uzgodnił projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Zawoja dla obszaru wsi Zawoja.

 • Rozpatrzył wnioski dyrektorów szkół dotyczące arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2013/14.

 • Wyraził zgodę na podpisanie umowy z Krakowskim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych na wykonanie III etapu scalenia gruntów we wsi Łętownia.

 • Wyraził zgodę na zabezpieczenie w 2015 roku środków finansowych, jako wkładu własnego powiatu suskiego na realizację staży 3 – 4 tygodniowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych realizujących projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” oraz na zarządzanie projektem.

 • Rozpatrując wniosek Związku Harcerstwa Polskiego wyraził zgodę na obniżenie odpłatności za pobyt w Domu Wczasów Dziecięcych w Sidzinie.

 • Wyraził zgodę na udzielenie upoważnienia dla dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Podhalańskim, w związku z realizacją projektu w ramach rządowego programu – „Radosna Szkoła”.

 • Rozpatrując wniosek Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia w Stryszawie wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali sesyjnej w budynku powiatu przy ul. Kościelnej 5b na przeprowadzenia spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 • Wyraził zgodę na podpisanie przygotowanej przez radcę prawnego starostwa odpowiedzi na skargę na uchwałę nr 252.2012 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej i przesłanie jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzania 106,107,108)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008