aktualności :

Warning: copy() [function.copy]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657

Warning: copy(http://powiatsuski.plimages/news/zarzad-2.jpg) [function.copy]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/powiatsuski/public_html/powiatsuski/plugins/content/mavikthumbnails/mavikthumbnails.php on line 657
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Prace Zarządu i Rady Powiatu
Opublikowano: 11 lipiec 2013 Odsłony: 3658

Sprawozdanie starosty suskiego z pracy zarządu powiatu w okresie międzysesyjnym tj.  od 5 czerwca 2013 r. do 26 czerwca 2013 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 2 posiedzenia zarząd powiatu podjął następujące uchwały:

 • w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie zmian w budżecie powiatu suskiego na 2013 rok

 • w sprawie zmian w planie finansowym budżetu powiatu suskiego na 2013 rok (2 uchwały)

 • w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie prawa do dysponowania udziałem ½ części w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewid.  nr 9788/ 7 położonej w Suchej Beskidzkiej przysługującym powiatowi suskiemu, w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej, na cele budowlane.

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa  w Suchej Beskidzkiej kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami.

 • w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia w budynku powiatu suskiego przy ul. Kościelnej 5B dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 • w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim P. mgr Magdalenie Stanaszek.

 • w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie udzielenie upoważnienia dla dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej Beskidzkiej.

 • w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej B.

 • w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Suchej B.

 • w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego ( na okres 2 miesięcy tj. od 01.07 do 31.08.2013 r.)

 • w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu suskiego. (na okres 6 miesięcy tj. od 01.07 do 31.12.2013 r.)

 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu na czas nieokreślony lokalu o pow. 24 m2 pełniącego funkcję rozdzielni transformatorowej z firmą Tauron Dystrybucja S.A.

 • w sprawie ufundowania pucharów, medali i dyplomów dla uczestników: „II zawodów pływackich o Puchar Starosty Suskiego” dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, średnich i gimnazjalnych z terenu powiatu suskiego i okolic oraz „II Piłkarskiego Pikniku pod Babią Górą”.

Wymienione wyżej uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej: wejście poprzez zakładkę BIP na stronie internetowej starostwa: www.powiatsuski.pl lub bezpośrednio:  http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia i decyzje:

 • Wyraził zgodę na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej, zgodnie z przedstawionym przez dyrektora jednostki projektem graficznym.

 • Odpowiednio do wniosku dyrektora Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej wyraził zgodę na przekazanie kwoty 7 tys. 249 zł. z przeznaczeniem na dokończenie zadań projektowych w programie Comenius – Partnerskie Projekty Szkół.

 • Wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Makowie Podhalańskim o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego na zajęcia z informatyki.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na dostawę materiałów biurowych do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

 • Udzielił pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Suchej Beskidzkiej w celu złożenia wniosku do projektu systemowego "Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych" EFS.

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na dostawę do starostwa tablic rejestracyjnych, na okres dwóch lat.

Jesteś tutaj:   Strona główna Zarząd i Rada PowiatuPrace Zarządu i Rady Z pracy zarządu (posiedzenia 109, 110)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008