Od poniedziałku, 21 marca w starostwie powiatowym trwa podpisywanie umów z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie  m. in. usług hotelarskich i agroturystycznych, które zapewniają miejsca czasowego pobytu osobom przybyłym na terytorium Polski z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r.

Umowy regulują zasady refundacji poniesionych kosztów pobytu, wyżywienia, mediów, zapewnienia środków higieny osobistej oraz zasad prowadzenia ewidencji i kontroli.

W obiektach objętych umowami przebywa obecnie na terenie powiatu ok. 700 osób rozlokowanych w 24 miejscach.