Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Żywcu oraz Muzeum Miejskie w Żywcu – Stary Zamek zapraszają na Konsultacje społeczne oraz warsztaty poświęcone wpisaniu kultury góralskiej na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego dedykowane grupie Górali Żywieckich.