Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. realizuje projekt pn.:„ Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”  dla osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu. Łączne dofinansowanie wyniesie 773 500 zł. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, kompetencji społecznych oraz poprawa stanu zdrowia osób biorących w nim udział. Dla osób, które zostaną zakwalifikowane do projektu po przeprowadzonej diagnozie potrzeb przez specjalistów (doradcę zawodowego oraz psychologa) planuje się następujące działania:

  • doradztwo zawodowe i psychologiczne
  • kursy zawodowe
  • wyjazdy szkoleniowo – integracyjne
  • 20 godzin rehabilitacji stacjonarnej lub w warunkach domowych
  • staże zawodowe
  • praca socjalna
  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kościelna 5b

34-200 Sucha Beskidzka

33 874 40 31