W 2012 powiat suski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej kontynuuje realizację projektu systemowego pod nazwą „Aktywni mogą więcej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W latach 2010 do 2012 projektem tym zostanie objętych 59 osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, pozostających w wieku aktywności zawodowej, nie pracujących, a także 31 wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą w związku z usamodzielnieniem się. Łączna kwota projektu (w okresie 2010 – 2012) wyniesie 832 904, 39 zł. (środki w 100% pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego).

W roku 2011 do projektu przystąpiło 47 beneficjentów powiatu suskiego (36 osób niepełnosprawnych oraz 11 wychowanków rodzin zastępczych). Środki finansowe jakie przeznaczono na realizację projektu systemowego wyniosły 249 871,32 zł.

W 2012 planowane jest objęcie  wsparciem ośmioro wychowanków rodzin zastępczych, którzy podejmą decyzję o opuszczeniu rodzin zastępczych w związku z ukończeniem 18 lat i rozpoczną samodzielną już drogę życiową oraz 30 osób niepełnosprawnych.