Autor: Karolina Kubieniec

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni zawodowych w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021, poz. 1129), zwanej dalej...

Czytaj więcej

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na Dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni podstaw motoryzacji i pracowni naprawy pojazdów samochodowych do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021, poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, aktów...

Czytaj więcej

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na Organizację i przeprowadzenie kursu asystenta instruktora jeździectwa, asystenta hipoterapeuty oraz lonżowania dla uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących zawodowo i ogólnie z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego z podziałem na trzy części

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 związku z art. 359 pkt.2)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze...

Czytaj więcej

ODKRYJ POWIAT SUSKI

Informacja dla turystów

GEOPORTAL POWIATOWY

Geoportal Powiatu Suskiego

OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekty ekologiczne realizowane w Powiecie Suskim - fotowoltaika, solary, pompy ciepła, kotły

Projekty i Inwestycje

Projekty i Fundusze Krajowe w prowadzone w Powiecie Suskim

Sport Szkolny

Sport - System współzawodnictwa sportowego szkół w Powiecie suskim

Porady Obywatelskie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podbabiogórze- aktywnie i na luzie...

RSO

Regionalny System Ostrzegania

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT - wspieraj lokalnie