Autor: Karolina Kubieniec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni obróbki ręcznej do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2021, poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, aktów...

Czytaj więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących zawodowo i ogólnie z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) na...

Czytaj więcej

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Organizację i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na instruktora nauki jazdy kat. B dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych kształcących zawodowo z terenu Powiatu Suskiego, Subregionu Podhalańskiego oraz Województwa Małopolskiego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) na...

Czytaj więcej

ODKRYJ POWIAT SUSKI

Informacja dla turystów

GEOPORTAL POWIATOWY

Geoportal Powiatu Suskiego

OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekty ekologiczne realizowane w Powiecie Suskim - fotowoltaika, solary, pompy ciepła, kotły

Projekty i Inwestycje

Projekty i Fundusze Krajowe w prowadzone w Powiecie Suskim

Sport Szkolny

Sport - System współzawodnictwa sportowego szkół w Powiecie suskim

Porady Obywatelskie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podbabiogórze- aktywnie i na luzie...

RSO

Regionalny System Ostrzegania

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT - wspieraj lokalnie