Autor: Magdalena Więcław

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA Organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. b z egzaminem dla uczniów zespołu szkół im. Wincentego witosa w suchej beskidzkiej oraz zespołu szkół im. bł. ks. piotra dańkowskiego w jordanowie z podziałem na dwie części

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na...

Czytaj więcej

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA Organizację i przeprowadzenie kursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących zawodowo i ogólnie z terenu powiatu suskiego, subregionu podhalańskiego oraz województwa małopolskiego z podziałem na pięć części

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na...

Czytaj więcej

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA Organizację i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B z egzaminem dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 359 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019) na...

Czytaj więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni mechatroniki pojazdów samochodowych oraz do pracowni diagnostyki i naprawy urządzeń mechatronicznych, pracowni programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na dostawę pomocy dydaktycznych do...

Czytaj więcej

ODKRYJ POWIAT SUSKI

Informacja dla turystów

GEOPORTAL POWIATOWY

Geoportal Powiatu Suskiego

OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekty ekologiczne realizowane w Powiecie Suskim - fotowoltaika, solary, pompy ciepła, kotły

Projekty i Inwestycje

Projekty i Fundusze Krajowe w prowadzone w Powiecie Suskim

Sport Szkolny

Sport - System współzawodnictwa sportowego szkół w Powiecie suskim

Porady Obywatelskie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podbabiogórze- aktywnie i na luzie...

RSO

Regionalny System Ostrzegania

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT - wspieraj lokalnie