Powiat suski znalazł się w gronie małopolskich jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymają środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Podczas uroczystości, która odbyła się 23 lipca 2021 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, umowę w tej sprawie z wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą podpisali ze strony naszego powiatu: starosta Józef Bałos, wicestarosta Zbigniew Hutniczak i skarbnik powiatu Dominika Żywczak.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej nr 1688K Maków – Żarnówka – Wieprzec – Kojszówka na odcinku ok. 900 m w Makowie Podhalańskim i Żarnówce. Przebudowa będzie polegała na budowie chodnika o szerokości 2 m wraz z poszerzeniem i wykonaniem nowej warstwy nawierzchni jezdni drogi do szerokości 5,5 m na odcinkach prostych (na zakrętach dodatkowo przewidziano poszerzenie do 6,5 m). W ramach budowy chodnika dojdzie także do przebudowy istniejących zjazdów indywidualnych. Zaprojektowano wykonanie kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wody opadowej z jezdni, projektowanego chodnika oraz częściowo z terenów przyległych. Przewidziano również przebudowę skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi w obrębie pasa drogowego, a także zaprojektowano przebudowę kolidującej sieci energetycznej, polegającą na rozbiórce i budowie odcinkami nowej sieci energetycznej.

Zaplanowana wartość całej inwestycji, która będzie realizowana w okresie lipiec 2021 r. – październik 2022 r., wyniosła 2.280.625,21 zł. W wyniku zakończonego już postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ostatecznie została wybrana oferta wykonania całości inwestycji za kwotę 1.658.000,00 zł. Środki pozyskane z RFRD stanowią 60% tej sumy, czyli 994.800,00 zł.