Harcerze z 2 Szczepu Drużyn Harcerskich “Horyzont” z Suchej Beskidzkiej corocznie biorą udział w międzynarodowej sztafecie skautów, która przed Świętami Bożego Narodzenia niesie światło zapalone w Grocie Narodzenia Pańskiego przez kolejne kraje wraz z towarzyszącym mu przesłaniem pokoju, miłości i nadziei dla całego świata.

W poniedziałek 21 grudnia 2022 r. członkowie sztafety przybyli do suskiego starostwa, gdzie przed odbywającym się tego dnia posiedzeniem Zarządu Powiatu Suskiego przekazali „Betlejemskie Światło Pokoju” na ręce starosty Józefa Bałosa, któremu towarzyszyli biorący udział w posiedzeniu: przewodniczący rady powiatu, wicestarosta i pozostali członkowie zarządu oraz sekretarz i skarbnik. Przekazując symboliczne światło, harcerze złożyli także życzenia świąteczne dla wszystkich mieszkańców powiatu.