Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE  845 768,51 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  959 420,90 ZŁ

BUDOWA BOISKA DO KOSZYKÓWJKI, BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ, KORTU TENISOWEGO, BIEZNI 2-TOROWEJ OKRĘŻNEJ, SKOCZNI W DAL, RZUTNI DO PCHNIĘCIA KULĄ, PIŁKOCHWYTÓW, UTWARDZENIE TERENU Z KOSTKI BRUKOWEJ, BUDOWA KANALIZACHJI DESZCZOWEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM ZLOKALIZOWANYM PRZY ZESPOLE SZKÓL IM. W. GOETLA W SUCHE BESKIDZKIEJ

W ramach inwestycji planuje się budowę boiska do piłki nożnej, dwutorową bieżnię okrężną, kort tenisowy, boisko do koszykówki, siatkówki, skocznię w dal,  a także rzutnię do pchnięcia kulą. Cały teren zostanie ogrodzony i oświetlony.