Flaga i godło

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

DOFINANSOWANIE  94 216,01 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI  94 216,01

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostaną ujęte do istniejących wpustów deszczowych oraz do projektowanego odwodnienia liniowego mającego odpływ do istniejącej studzienki kanalizacji deszczowej. Miejsca postojowe stanowić będą niezbędny element obsługi ruchu samochodowego dla pracowników szkoły (hali sportowej) Zespołu Szkół im. Kołłątaja w Jordanowie.