W grudniu 2011 r. oddano do użytku nowy most na drodze powiatowej Moszczanica – ÅšlemieÅ„ – Lachowice na potoku Lachówka w Lachowicach. Zakres prac obejmowaÅ‚ rozebranie istniejÄ…cego mostu stalowo – drewnianego i budowÄ™ obiektu trwaÅ‚ego o konstrukcji żelbetowej.

Roboty dodatkowe obejmowaÅ‚y korektÄ™ przebiegu potoku, uregulowanie odpÅ‚ywu wody spod obiektu, umocnienie dna narzutem kamiennym, umocnienie brzegów konstrukcjami siatkowo – kamiennymi, a także wykonanie 100 m odcinka drogi dojazdowej do obiektu.

Warto przypomnieć, że jednymi z pierwszych działań jakie musiał podjąć starosta suski Tadeusz Gancarz po objęciu urzędu było przyspieszenie procedur związanych z przygotowaniem inwestycji, które na tle przyjętego wcześniej harmonogramu były bardzo opóźnione. Niedotrzymanie terminu zakończenia budowy mostu groziło utratą 300 tys. zł. dotacji zewnętrznej. Zaprojektowanie mostu w ciągu jednego miesiąca oraz zdecydowane przyspieszenie czynności administracyjnych spowodowało wydanie 16 września 2011 r. pozwolenia na budowę z klauzulą natychmiastowej wykonalności. 23 września podpisano umowę z wykonawcą, który musiał wywiązać się z niej do 30 listopada 2011 r. Zakończenie inwestycji w terminie świadczy o bardzo dobrej organizacji tego przedsięwzięcia prowadzonego pod nadzorem nowego starosty.

ÅÄ…czna wartość inwestycji wyniosÅ‚a 630 294,69 zÅ‚ w tym 300 000 zÅ‚ stanowiÅ‚a dotacja dotacja pozyskana ze Å›rodków subwencji ogólnej Ministerstwa Finansów, a 330 294,69 zÅ‚ pochodziÅ‚o z budżetu powiatu.

Most w Lachowicach
OLYMPUS DIGITAL CAMERA