W 2012 roku infrastruktura drogowa powiatu wzbogaciła się o kolejny nowy most. Ukończona została budowa obiektu w ciągu drogi powiatowej Jordanów – Wysoka – Spytkowice w miejscowości Wysoka, na potoku Pożoga. Koszt realizowanej inwestycji wyniósł 596.280,14 zł, w tym 340.000,00 zł stanowiło dofinansowanie pozyskane z budżetu państwa, ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Zakres robót objął budowę mostu żelbetowego w miejsce istniejącego pomostu stalowo-drewnianego, ubezpieczenie potoku w rejonie mostu oraz budowę dojazdów. Długość całkowita obiektu to 14,47 m, dopuszczalne obciążenie wyjątkowe wynosi 40 t. Most został oddany do użytkowania w listopadzie 2012 r.