W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych otrzymano dofinansowanie dla zadania pn:

Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 8+952 drogi powiatowej nr 1700K z drogą powiatową nr 1698K w miejscowości Pewelka, Powiat Suski

Koszt inwestycji: 758 485,61 zł

Dofinansowanie: 565 171,00 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatowych nr 1700K i 1698K w Pewelce.

Zakres przedmiotowy zadania objętego dofinansowaniem będzie obejmował min.:

– wykonanie dojść do trzech przejść dla pieszych (chodników)

– wykonanie oświetlenia dedykowanego

– wyposażenie przejść w prawidłowe oznakowanie

Zakończenie realizacji zadania: sierpień 2022r.