Najważniejszym punktem XXXV sesji Rady Powiatu Suskiego VI kadencji, która odbyła się w czwartek 30 grudnia 2021 r., było podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Powiatu Suskiego na 2022 rok.

Przed przystąpieniem do głosowania ogólne założenia budżetu przedstawiła skarbnik powiatu Dominika Żywczak. Następnie głos zabrał starosta Józef Bałos, który podkreślił, że jest to kolejny, siódmy już budżet, który nie powoduje zadłużenia powiatu (spłacamy długi, nie zaciągamy nowych).

W poddanym pod głosowanie projekcie budżetu po stronie dochodów zaplanowana została kwota 116.447.591,50 zł (z czego 97.102.513,70 zł stanowić mają dochody bieżące, a 19.345.077,80 zł – dochody majątkowe). Z kolei wydatki budżetowe zostały oszacowane na kwotę 126,829.076,89 zł, z czego 96.810.701,29 zł stanowią wydatki bieżące, a 30.018.375,60 zł – wydatki majątkowe. Lwia część tych ostatnich (29.639.990,60 zł) to wydatki inwestycyjne, co oznacza, że niemal co czwarta złotówka w budżecie będzie przeznaczona na ten cel. Najważniejszą część zaplanowanych zadań inwestycyjnych stanowią wydatki w ramach programu “Polski Ład”, na które powiat suski otrzymał dotacje w kwocie ponad 16.000.000 zł.

12.031.485,39 zł to kwota przewidziana w przyszłorocznym budżecie po stronie przychodów, a 1.650.000,00 zł to rozchody, które są przeznaczone na spłatę kolejnej raty starych, zaciągniętych jeszcze przed 2015 rokiem, kredytów. Dodatkowo do spłaty dochodzą odsetki, które wynoszą 700.000 zł.

Po przeprowadzeniu dyskusji przewodniczący rady Jan Banaś zarządził głosowanie, w wyniku którego Rada Powiatu Suskiego przyjęła budżet powiatu na 2022 rok. Uchwała budżetowa została przyjęta przez obecnych na sali radnych jednogłośnie.