OFERTA EDUKACYJNA 2022-2023

Szczegółowa oferta każdej ze szkół znajduje się w załączniku do pobrania.

Centrum
Kształcenia
Zawodowego Nr 1

Zespół Szkół im. Walerego Goetla
ul. Kościelna 5
34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt
tel. (33) 874 21 46

Strona internetowa: www.zsgsucha.pl

Adres email: zsg@powiatsuski.pl

WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI UCZNIÓW NA RYNKU PRACY
Edycja 2017-2021

Centrum
Kształcenia
Zawodowego Nr 2

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa
ul. Spółdzielców 1
34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt
tel. (33) 874 27 71

Strona internetowa: https://zswsucha.pl

Adres email: sekretariat@zswsucha.pl

KREATYWNY UCZEŃ – PROFESJONALISTA W ZAWODZIE
Edycja 2017-2021

Rekrutacja na kursy zawodowe

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W ramach projektu " Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II " realizowanego przez powiat suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia...

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W ramach projektu " Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II " realizowanego przez powiat suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia...

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W ramach projektu " Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II " realizowanego przez powiat suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia...

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W ramach projektu " Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II " realizowanego przez powiat suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia...

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W ramach projektu "Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II" realizowanego przez powiat suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia...

Aktualności i wydarzenia

Wyniki egzaminu maturalnego 2023

Lp.Nazwa szkołyTyp szkołyLiczba zdającychZdałoNie zdało  Zdało w %  Wyniki matury zdawanej w FORMULE 2023  1.LO nr I im. M. Skłodowskiej - Curie w Suchej BeskidzkiejLiceum ogólnokształcące175174199,4%2.ZS im. H. Kołłątajaw JordanowieLiceum...

Projekty realizowane przez Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie w ramach projektu ERASMUS+

„Ola!  Kołłątaj na podbój Europy” w ramach przyznanej 5-letniej akredytacji 2021-1-PL01-KA120-VET-000043986, w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 - Mobilność edukacyjna Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000054959 Termin realizacji:...

Powiat suski podpisał umowę grantową pn. “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II”

Powiat Suski w dniu 28 lutego 2023 roku podpisał Umowę Powierzenia Grantu 1 w ramach projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1...

Kolejna promesa na zakup sprzętu komputerowego i urządzeń cyfrowych

Powiat suski pozyskał kolejne dofinansowanie w wysokości 75 000,00 zł. na zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń cyfrowych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II”. Realizacja wsparcia szkół i placówek...

Szkolne wycieczki z dofinansowaniem w ramach programu Poznaj Polskę C.D.

W dniach 14 – 16 listopada 2022 r. uczniowie Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie wzięli udział w wycieczce do Warszawy, zorganizowanej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę. Program ma na celu uatrakcyjnienie...

Szkolne wycieczki z dofinansowaniem w ramach programu Poznaj Polskę

Program Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacji dzieci i młodzieży, poprzez uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, które umożliwiają poznanie Polski, jej tradycji, historii oraz zabytków kultury. W ramach...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – kolejne środki finansowe dla szkół ponadpodstawowych

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Powiat  suski otrzymał kolejną dotację celową w wysokości 24 000,00 zł. ze środków budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,...

Zakończono remont pracowni do nauki zawodów

W maju br. odbył się oficjalny odbiór nowych pracowni do nauki zawodów. W Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej powstało 6 nowo wyremontowanych pracowni: pracownia fotografii z ciemnią fotograficzną i łazienką, pracownia multimediów, pracownia...

Wsparcie finansowe dla technika jeździectwa

W środę, 8 czerwca odbyło się oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Suskim, dotyczącej przekazania pomocy finansowej na prowadzenie kształcenia praktycznego -  Technika Jeździectwa w ZS im. Bł. Ks. Piotra...

Informujemacja – V Powiatowy Festiwal Nauki

Informujemy o uruchomieniu specjalnej strony internetowej V Powiatowego Festiwalu Nauki za pośrednictwem której szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat suski zaprezentują ofertę kształcenia na rok szkolny 2022/2023.  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:...

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2022/23

             Szczegółowa oferta każdej ze szkół znajduje się w załączniku do pobrania.

Dofinansowanie szkolnych wycieczek w ramach programu Poznaj Polskę

Powiat suski otrzymał w 2021 roku wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Poznaj Polskę. Program ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacji dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, które umożliwiają...

PROGRAM RZĄDOWY „AKTYWNA TABLICA”

W roku 2021 powiat suski ponownie otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych...

Powiat suski realizuje narodowy program rozwoju czytelnictwa

Powiat suski we wrześniu 2021r.  złożył wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Z Programu mogły skorzystać m.in. szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych...

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla nauczycieli Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej w ramach projektu „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 związku z art. 359 pkt.2)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Postępowanie obejmuje usługi....

czytaj dalej

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T z egzaminem dla uczniów Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w ramach projektu „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 związku z art. 359 pkt.2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Postępowanie jest finansowane zgodnie z...

czytaj dalej

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B z egzaminem dla uczniów Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w ramach projektu „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 związku z art. 359 pkt.2)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Postępowanie jest finansowane zgodnie...

czytaj dalej

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. T z egzaminem dla uczniów Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w ramach projektu „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1 związku z art. 359 pkt.2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Postępowanie jest finansowane zgodnie z...

czytaj dalej

Projekty edukacyjne w Powiecie suskim w liczbach

Uczniów w projekcie

Przeprowadzonych kursów

Wydatkowanych środków

Do końca Wakacji 2022 pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Wiedza jest ograniczona – jest tym, co wiemy i rozumiemy teraz, a wyobraźnia otacza świat – także to, co kiedykolwiek poznamy i zrozumiemy…
Albert Einstein