OFERTA EDUKACYJNA 2022-2023

Szczegółowa oferta każdej ze szkół znajduje się w załączniku do pobrania.

Centrum
Kształcenia
Zawodowego Nr 1

Zespół Szkół im. Walerego Goetla
ul. Kościelna 5
34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt
tel. (33) 874 21 46

Strona internetowa: www.zsgsucha.pl

Adres email: zsg@powiatsuski.pl

WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI UCZNIÓW NA RYNKU PRACY
Edycja 2017-2021

Centrum
Kształcenia
Zawodowego Nr 2

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa
ul. Spółdzielców 1
34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt
tel. (33) 874 27 71

Strona internetowa: https://zswsucha.pl

Adres email: sekretariat@zswsucha.pl

KREATYWNY UCZEŃ – PROFESJONALISTA W ZAWODZIE
Edycja 2017-2021

Rekrutacja na kursy zawodowe

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W ramach projektu " Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II " realizowanego przez powiat suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia...

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W ramach projektu " Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II " realizowanego przez powiat suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia...

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W ramach projektu " Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II " realizowanego przez powiat suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia...

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W ramach projektu " Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II " realizowanego przez powiat suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia...

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W ramach projektu "Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II" realizowanego przez powiat suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia...

Aktualności i wydarzenia

Kolejna promesa na zakup sprzętu komputerowego i urządzeń cyfrowych

Powiat suski pozyskał kolejne dofinansowanie w wysokości 75 000,00 zł. na zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń cyfrowych do prowadzenia zajęć w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II”. Realizacja wsparcia szkół i placówek...

Szkolne wycieczki z dofinansowaniem w ramach programu Poznaj Polskę C.D.

W dniach 14 – 16 listopada 2022 r. uczniowie Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie wzięli udział w wycieczce do Warszawy, zorganizowanej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę. Program ma na celu uatrakcyjnienie...

Szkolne wycieczki z dofinansowaniem w ramach programu Poznaj Polskę

Program Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacji dzieci i młodzieży, poprzez uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, które umożliwiają poznanie Polski, jej tradycji, historii oraz zabytków kultury. W ramach...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – kolejne środki finansowe dla szkół ponadpodstawowych

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Powiat  suski otrzymał kolejną dotację celową w wysokości 24 000,00 zł. ze środków budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,...

Zakończono remont pracowni do nauki zawodów

W maju br. odbył się oficjalny odbiór nowych pracowni do nauki zawodów. W Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej powstało 6 nowo wyremontowanych pracowni: pracownia fotografii z ciemnią fotograficzną i łazienką, pracownia multimediów, pracownia...

Wsparcie finansowe dla technika jeździectwa

W środę, 8 czerwca odbyło się oficjalne podpisanie umowy pomiędzy Województwem Małopolskim a Powiatem Suskim, dotyczącej przekazania pomocy finansowej na prowadzenie kształcenia praktycznego -  Technika Jeździectwa w ZS im. Bł. Ks. Piotra...

Informujemacja – V Powiatowy Festiwal Nauki

Informujemy o uruchomieniu specjalnej strony internetowej V Powiatowego Festiwalu Nauki za pośrednictwem której szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat suski zaprezentują ofertę kształcenia na rok szkolny 2022/2023.  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:...

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2022/23

             Szczegółowa oferta każdej ze szkół znajduje się w załączniku do pobrania.

Dofinansowanie szkolnych wycieczek w ramach programu Poznaj Polskę

Powiat suski otrzymał w 2021 roku wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Poznaj Polskę. Program ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacji dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, które umożliwiają...

PROGRAM RZĄDOWY „AKTYWNA TABLICA”

W roku 2021 powiat suski ponownie otrzymał wsparcie finansowe na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych...

Powiat suski realizuje narodowy program rozwoju czytelnictwa

Powiat suski we wrześniu 2021r.  złożył wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Z Programu mogły skorzystać m.in. szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych...

Nowy samochód ciężarowy dla ZS im. Walerego Goetla

29 października 2021 r. nastąpiło uroczyste przekazanie Zespołowi Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej samochodu ciężarowego marki DAF LF 260 FA zakupionego przez powiat suski za kwotę niemal 373 tys. zł z projektu pn. „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów...

“Szkoła modelowa” w powiecie suskim

Powiat suski przystąpił do konkursu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych – Grant nr 2 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Poddziałanie 10.1.6...

Wsparcie finansowe województwa małopolskiego dla eksperymentu technik jeździectwa

W dniu 21 maja br. w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie miało miejsce oficjalne podpisanie kolejnej umowy dotacyjnej mającej na celu wsparcie finansowe prowadzonego od 2018 roku kierunku eksperymentalnego technik jeździectwa. Technik jeździectwa...

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonywanie usług polegających na pełnieniu funkcji i wykonywaniu zadań Lidera Szkolnego w ramach projektów „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II” współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

czytaj dalej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – kolejne środki finansowe dla szkół ponadpodstawowych

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Powiat  suski otrzymał kolejną dotację celową w wysokości 24 000,00 zł. ze środków budżetu państwa na zakup książek będących nowościami wydawniczymi i niebędących podręcznikami,...

czytaj dalej

Projekty edukacyjne w Powiecie suskim w liczbach

Uczniów w projekcie

Przeprowadzonych kursów

Wydatkowanych środków

Do końca Wakacji 2022 pozostało

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Wiedza jest ograniczona – jest tym, co wiemy i rozumiemy teraz, a wyobraźnia otacza świat – także to, co kiedykolwiek poznamy i zrozumiemy…
Albert Einstein