Projekt pn. Dobry start w dorosłość realizowany jest w Zespole Szkół  im. H. Kołłątaja w Jordanowie. W ramach projektu zrealizowane będą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Wartość projektu wynosi 1 188 220  zł w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 009 987 zł i z budżetu państwa 178 233 zł.

Okres realizacji projektu przypada na lata 2011 – 2012.