Rozpoczęto podpisywanie umów z mieszkańcami na dofinansowanie unieszkodliwiania i transportu wyrobów zawierających azbest. Zadanie realizowane w porozumieniu z gminami powiatu suskiego.

Firma odbierająca odpady wybrana w drodze postępowania przetargowego : Usługi Transportowe i Handel Jan Lorek. Unieszkodliwianie tony eternitu bez dofinansowania wynosi 414,72 zł.

Wysokość dofinansowania:

70 % kosztów unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest :

  • 40 % – budżet gminy – (165,89 zł/t)
  • 30 % – budżet powiatu –(124,42 zł/t)
  • 30 % –  mieszkaniec – (124,42 zł/t)

do wykorzystania środków na ten cel.

Warunki uzyskania dofinansowania:

Aby skorzystać z dofinansowania należy zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej Wydział Środowiska (pok.113). Podczas podpisywania umowy należy przekazać informację o numerze działki ewidencyjnej z której odpad będzie odbierany.

Umowę podpisuje właściciel nieruchomości lub osoba upoważniona przez właściciela

Zapoznaj się z wzorami dokumentów które będziesz podpisywać:

Istnieje możliwość podpisania umowy za pomocą podpisu elektronicznego (po wcześniejszym uzgodnieniu) bez konieczności wizyty w urzędzie.

Przebieg procesu unieszkodliwiania odpadów:

  • podpisanie umowy w starostwie (obejmuje całość dofinansowania przekazywaną przez gminę i powiat)
  • dostarczenie przez wykonawcę big- bag do załadunku odpadów ( w przypadku płyt dużych, zgłaszający umieszcza płyty azbestowe na palecie pozyskanej we własnym zakresie  (nie jest dostarczana przez wykonawcę)
  • załadunek odpadów
  • zgłoszenie wykonawcy pod numerem wskazanym w umowie gotowości do odbioru
  • odbiór odpadów przez wykonawcę posiadającego samochód z podnośnikiem oraz wagą
  • wykonawca przesyła fakturę mieszkańcowi na kwotę obliczoną w następujący sposób: ( ilość ton odpadów x 414,72 zł/tonę) x 30 %
  • rozliczenie powiatu z gminą

Bliższych informacji udzieli:

Joanna Sajewicz tel. 33 87 57 931

Maria Fabiś tel. 33 87 57 938