Powiat suski otrzymał w 2021 roku wsparcie finansowe w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Poznaj Polskę. Program ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacji dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, które umożliwiają poznanie Polski, jej tradycji, zabytków kultury i historii, dzięki czemu nauka może nabrać praktycznego wymiaru. Przyznane środki w kwocie 74800 zł przeznaczone zostały na dofinansowanie dwu- oraz trzydniowych wycieczek, związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach programu uczniowie sześciu szkół prowadzonych przez powiat suski odwiedzili m.in. Warszawę, Wrocław, Poznań i Gniezno.

Szkoły, które zgłosiły się do programu i otrzymały dofinansowanie to:

  1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Podhalańskim – w wycieczce wzięło udział 20 uczniów,
  2. Liceum Ogólnokształcące nr I im. M. Skłodowskiej-Curie w Suchej Beskidzkiej – 29 uczniów,
  3. Liceum Ogólnokształcące nr I w Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie – 49 uczniów,
  4. Technikum nr 2 w Zespole Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej – 54 uczniów,
  5. Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej – 49 uczniów,
  6. Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie – 46 uczniów.

Łączna kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 74.800,00 zł.

Wkład własny pokryty z wpłat rodziców uczniów biorących udział w wycieczkach wyniósł 40.486,04 zł.

Całkowita wartość zrealizowanych wycieczek to kwota 115.286,04 zł.