Na podstawie umowy  zawartej 30 marca 2018 r. pomiędzy powiatem suskim,  a urzędem marszałkowskim w Krakowie wydział środowiska realizuje program w zakresie udzielania dofinansowania do utylizacji, demontażu i transportu wyrobów zawierających azbest. Wartość projektu wynosi 1 030 161 zł, w tym kwota pozyskanego dofinansowania 811 074 zł. Środki przewidziane są do wykorzystania w latach 2018 – 2020. Osoby zainteresowane mogą otrzymać 78% poniesionych kosztów.


Zadanie dofinansowane zostało  z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów Natura 200, powiatu suskiego – azbest.

Bieżące informacje na temat realizacji zadania zamieszczone są na stronie: http://solary.powiatsuski.pl/unieszkodliwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest/