W dniu 14.11.2017 r. podpisano z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę na dofinansowanie wymiany  około  200  niskosprawnych kotłów na kotły na pelet  w budynkach prywatnych na terenie  powiatu suskiego. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 2 068 652  zł. Pozyskane dofinansowanie  wynosi 1 635 835 zł. Projekt  realizowany będzie  w latach  2018 – 2020 w oparciu o  umowy  z  mieszkańcami,  którzy  złożyli  ankiety  w terminie  do 30.06.2016 r.

Warunkiem  otrzymania  dotacji jest spełnienie  standardów  energetycznych  w zakresie  ocieplenia budynku  co zostanie  uwidocznione w ocenie energetycznej. W przypadku gdyby  z oceny energetycznej wynikała np. konieczność docieplenia budynku  zadanie  musi  być wykonane  do  sierpnia 2020 r.  Niemniej przed tą datą można złożyć  wniosek o dofinansowanie  do zakupu pieca. Dofinansowanie  odbywać się  będzie po przedstawieniu  faktur za zakup pieca. Dofinansowaniem objęte są  kotły  spełniające łącznie wymogi klasy V + wymogi EKOPROJEKTU  (ECODESIGN).

Wsparcie finansowe  pozyskano ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

Bieżące informacje na temat realizacji zadania zamieszczone są na stronie: http://solary.powiatsuski.pl/program-ograniczenia-niskiej-emisji-pellet/