W ramach projektu przewidziano środki na adaptację i doposażenie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w  Suchej Beskidzkiej oraz doposażenie Zespołu Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie w sprzęt i materiały dydaktyczne.

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej:

 • Adaptacja pracowni multimediów, fotografii i ciemni fotograficznej
 • Adaptacja pracowni turystycznych i geografii turystycznej
 • Adaptacja pracowni ekonomiczno-rachunkowej
 • Adaptacja pracowni komunikacji w języku obcym
 • Doposażenie pracowni informatycznych
 • Doposażenie pracowni multimediów, fotografii i ciemni fotograficznej
 • Doposażenie pracowni ekonomiczno-rachunkowej
 • Doposażenie pracowni logistycznej
 • Doposażenie pracowni gastronomicznej
 • Doposażenie pracowni planowania żywienia i produkcji gastronomicznej oraz dwóch pracowni gastronomicznych
 • Doposażenie pracowni kelnerskiej /obsługi konsumenta
 • Doposażenie pracowni turystycznej
 • Doposażenie pracowni komunikacji w języku obcym
 • Wykonanie instalacji sieciowej w pracowniach zawodowych

Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej:

 • Doposażenie pracowni ekonomiczno-rachunkowej

(+ Galeria)