W ramach projektu przewidziano środki na doposażenie Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w sprzęt i materiały dydaktyczne:

  • Doposażenie pracowni diagnostyki i naprawy urządzeń mechatronicznych
  • Doposażenie pracowni programowania urządzeń i systemów mechatronicznych
  • Doposażenie pracowni mechatroniki pojazdów samochodowych
  • Doposażenie pracowni podstaw motoryzacji
  • Doposażenie pracowni naprawy pojazdów samochodowych
  • Doposażenie pracowni obróbki maszynowej
  • Doposażenie pracowni obróbki ręcznej
  • Doposażenie pracowni ruchu drogowego

(+ Galeria)