Jednym z kluczowych założeń projektu jest realizacja zajęć z  doradztwa zawodowego dla uczniów, służące pomocy w podejmowaniu właściwych wyborów co do ich dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Wsparcie decyzji edukacyjno-zawodowych fachową poradą specjalisty przyczyni się do tego, aby uczniowie nie byli skazani na samodzielny wybór zawodu.

Minimalna liczba godzin wsparcia dla jednej osoby będzie wynosiła 1 godzinę zegarową.

Wskazany zakres wsparcia to:

  • diagnozowanie swojego potencjału zawodowo-społecznego,
  • planowanie ścieżki własnego rozwoju zawodowego,
  • wsparcie w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów do podjęcia pracy zawodowej,
  • poznanie sposobów aktywnego poszukiwania pracy,
  • zapoznanie z Instytucjami i osobami, które mogą udzielić informacji w zakresie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Efektem doradztwa będzie pełniejsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Pliki do pobrania

  • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w doradztwie edukacyjno – zawodowym dla uczniów realizowanym w ramach projektu pn.: „Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie II” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy II”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla ucznia na doradztwo edukacyjno-zawodowe

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE wraz z załącznikami (wypełniana tylko w przypadku  zakwalifikowania ucznia do danej formy wsparcia,  na pierwszych zajęciach kursu)